Społeczna Koncepcja Węglowej

Węglowa – miejsce do potęgi trzeciej. Społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego to kompleksowe opracowanie dotyczące przyszłości terenu powojskowego przy ul. Węglowej. Jest rezultatem pierwszego na Podlasiu procesu pogłębionej partycypacji obywatelskiej, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie. Powstała dzięki przeprowadzeniu dwóch cykli warsztatów partycypacyjnych, zorganizowaniu szeregu wydarzeń towarzyszących, zaangażowaniu przeszło 80 białostoczan w ponad 100-godzinny proces prac nad koncepcją oraz zebraniu ponad 1000 opinii mieszkańców w internetowej ankiecie i ponad 4100 głosów białostoczan w plebiscycie na budżet obywatelski.

Oto społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku:

* * *

Jak teren powojskowy będzie wyglądał po zmianach opisanych w społecznej koncepcji?

Wizualizacje:

Węglowa w BO – place zabaw i tereny sportowe

Place zabaw i tereny sportowe obok Muzeum Techniki i Motoryzacji „Moto-Retro”

 

Węglowa w BO – przejście przez tory

Nowe wejście na teren – przejście przez tory kolejowe od strony ul. Poleskiej

 

Węglowa w BO – place zabaw, tereny sportowe, park linowy

Place zabaw, tereny sportowe i rekreacyjne, park linowy (w głębi teren koncertowy)