Biała Księga

 

O księdze

 

„Węglowa. Biała Księga” jest pierwszym tego typu opracowaniem dotyczącym pojedynczego, spoistego urbanistycznie terenu w Białymstoku. Przy jej opracowywaniu zostały wykorzystane materiały dostępne na temat byłych magazynów wojskowych, historii tego terenu oraz działań realizowanych w ostatnich latach, po komunalizacji w 2005 r. – odpłatnym przekazaniu go przez Wojsko Polskie na rzecz Miasta Białystok.

W okresie od lutego do kwietnia 2013 r. zostały wykonane podstawowe prace dokumentacyjne dotyczące terenu przy ul. Węglowej. Na tej podstawie zostały przeprowadzone analizy przestrzenne, historyczne oraz podsumowanie jego obecnego funkcjonowania w całości organizmu miejskiego Białegostoku. Fakt, iż kompleks magazynów przez dziesięciolecia był terenem zamkniętym skutkował nie prowadzeniem badań historycznych oraz brakiem szerszych, ogólnodostępnych danych dotyczących infrastruktury, zabudowy, przeznaczenia i estetyki całego terenu. Zdajemy sobie sprawę, że pozostały jeszcze niewykorzystane źródła – dlatego „Węglowa. Księga Węglowej” jest dokumentem otwartym, możliwym do aktualizacji. Czekamy na Państwa komentarze i uwagi.

„Węglowa. Biała Księga” została podzielona na trzy części. W pierwszej, dotyczącej historii terenu, znajdziecie Państwo dwa teksty. Pierwszy opisuje historię najdawniejszą aż do 2005 r., drugi natomiast losy terenu po przejęciu go przez Miasto Białystok (2005-2013). W części drugiej znalazły się informacje społeczne – wyniki badania jakościowego przeprowadzonego w ramach projektu „Węglowa – Społeczna Koncepcja” oraz komentarze socjologów i zabytkoznawców, dotyczące znaczenia Węglowej dla Białegostoku i jego mieszkańców. Trzecią częścią publikacji jest opis techniczny, któremu towarzyszą materiały zamieszczone w aneksie: zdjęcia, rysunki techniczne oraz fotografie makiet i projektów konkursowych dotyczących tego obszaru.

 

Badania społeczne dotyczące terenu powojskowego

 

Częścią księgi są wyniki specjalnie przeprowadzonych badań społecznych. Realizacja badań społecznych miała na celu opracowanie założeń wstępnych, służących poznaniu społecznych wyobrażeń i oczekiwań dotyczących przestrzeni przy ul. Węglowej. Wyniki zostaną teraz wykorzystane w pracy trenerów i moderatorów partycypacji.

W ramach badań jakościowych zostało przeprowadzonych 15 wywiadów pogłębionych z udziałem przedstawicieli poszczególnych grup interesów:

1) prowadzący działalność w obiektach na terenie powojskowego kompleksu magazynowego,

2) obecni i potencjalni odbiorcy realizowanej tam działalności,

3) mieszkańcy okolicznego osiedla,

4) przedsiębiorcy i potencjalni inwestorzy,

5) specjaliści ds. przestrzeni, architektury i zabytków (w tym urzędnicy).

Taka struktura grup jest oparta o doświadczenia z dotychczasowego funkcjonowania magazynów.

Dane wstępne o różnicach w postrzeganiu magazynów przy ul. Węglowej pozyskano poprzez organizację 2 spotkań grup fokusowych, w których wzięło udział 8-10 osób.

 

Baza wiedzy

 

Na tej podstawie została wydana „Węglowa. Biała Księga” (200 egz.), która jest przykładem materiału podsumowującego wiedzę zastaną, stanowiącą punkt wyjścia do partycypacji. Jest ona bazą wiedzy dla wszystkich uczestników projektu. Księga jest też skierowana do innych adresatów – opinii publicznej (popularyzacja partycypacji i wiedzy o magazynach przy ul. Węglowej), osób zainteresowanych historią (dzieje magazynów), autorów projektów i opracowań technicznych, a także potencjalnych inwestorów i użytkowników (opis lokalizacji, warunków terenowych, konstrukcji itp.).