Budżet Obywatelski na Węglowej – prezentacja w Łomży

Budżet obywatelski, którego największym białostockim beneficjentem będzie w 2014 r. Węglowa, staje się coraz popularniejszy w Polsce. Zyskuje też na znaczeniu na Podlasiu, gdzie po stolicy regionu o jego wprowadzeniu zdecydowali ostatnio samorządowcy z Łomży i Suwałk. 30 stycznia 2014 r. w Łomży odbyła się kawiarenka obywatelska, na której – w trakcie dyskusji o łomżyńskim budżecie obywatelskim – mieliśmy okazję podzielić się doświadczeniami z prac nad naszym wnioskiem do budżetu.

W spotkaniu zorganizowanym w śródmiejskiej restauracji wzięli udział: Ewa Sznajder z Urzędu Miejskiego w Łomży, Joanna Salwa-Anucińska z pozarządowej Federacji dla Łomży, Katarzyna Sztop-Rutkowska (moderatorka kawiarenki) i Agnieszka Maszkowska z Fundacji „SocLab”, Adam Kurluta z Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Piotr Jać ze Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, a także kilkudziesięciu działaczy pozarządowych, mieszkańców i radnych. Ożywiona dyskusja na temat budżetów obywatelskich Białegostoku i Łomży trwała prawie trzy godziny.

Łomżyński budżet obywatelski na 2014 r. to pierwszy tego rodzaju projekt tamtejszych samorządowców. Pilotażowa edycja ma obejmować stosunkowo niewysoką kwotę 300 tys. zł, przeznaczoną na zadania własne gminy przede wszystkim w obszarze inwestycji. Zgodnie z zaprezentowanym na kawiarence projektem zarządzenia prezydenta miasta, na najbliższe miesiące jest planowany proces partycypacyjny, a na jesień – wdrażanie wybranych wniosków. Również jesienią miałby się odbyć drugi cykl plebiscytowy, dotyczący zadań na 2015 r.

W ramach ożywionej dyskusji przedstawiciel twórców Społecznej Koncepcji Węglowej miał okazję wspomnieć o nieoczekiwanej – dla twórców koncepcji – szansie na jej sfinansowanie, jaką stał się białostocki budżet obywatelski. Nadmienił także o redagowaniu i składaniu wniosku oraz procesie zbierania głosów, a także o tym, co przyczyniło się do końcowego sukcesu: życzliwym, powszechnym wsparciu tysięcy mieszkańców miasta. Pytania z sali dotyczyły przede wszystkim tego, jakie dokładnie działania przewidziano we wniosku. Wzbudziło to znaczne zainteresowanie, ponieważ inwestycje na Węglowej zaplanowane na 2014 r. będą dwunastokrotnie droższe od całego pierwszego łomżyńskiego budżetu obywatelskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Konsultujesz? Czyli o dialogu w Łomży” zorganizowanym przez białostocki Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych.