Budżet Obywatelski – odbiór robót 29.06.2015

Realizacja inwestycji w ramach „I etapu Społecznej Koncepcji Węglowej” dobiega końca. W najbliższy poniedziałek, 29 czerwca 2015 r., ma nastąpić oficjalny odbiór robót. Będzie to okazja do uważnego przyjrzenia się inwestycji i zgłoszenia swoich uwag. Wspólnie sprawdzimy, jak zrealizowano inwestycję, na którą w białostockim Budżecie Obywatelskim przeznaczono w 2014 r. kwotę 3,83 mln zł.

Spotkanie to jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych – każdy może przedstawić zastrzeżenia lub propozycje poprawek. Serdecznie zapraszamy na godz. 16:00 na teren powojskowy przy ul. Węglowej. Początek przy Muzeum Techniki i Motoryzacji „Moto-Retro”.

Odbierane obiekty:
– wielofunkcyjne boisko sportowe (m.in. do koszykówki i piłki ręcznej),
– dwa boiska do siatkówki plażowej oraz boisko do badmintona,
– dwa rozbudowane place zabaw (dla dzieci w różnym wieku),
– siłownia zewnętrzna oraz teren do street workoutu,
– „zielony” parking i zmodernizowane nawierzchnie dróg,
– stoliki szachowe, ławki, oświetlenie oraz obiekty małej architektury,
– dirt park (najnowocześniejszy w Polsce plenerowy obiekt dla BMX),
– miejsca na grilla, tereny zielone i przestrzenie rekreacyjne,
– system monitoringu oraz urządzenia elektroniczne (m.in. routery Wi-Fi).

W czasie oficjalnego odbioru będzie weryfikowany stan robót i ich zgodność z wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Zajmie się tym zespół złożony z urzędników i mieszkańców. Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, przede wszystkim uczestników projektu „Węglowa – Społeczna Koncepcja”.

Wspólnie zdecydujemy, czy i na jakich zasadach inwestycja będzie odebrana od wykonawcy oraz jakie ewentualne usterki zostaną mu zgłoszone do poprawy. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku sporządzi protokół, w którym znajdą się wszystkie uwagi zgłoszone w czasie spaceru po terenie.

Odbiór robót poprzedza otwarcie terenu dla białostoczan. Inwestor będzie weryfikował, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją opracowaną w 2013 r. przez mieszkańców. Następnie sprawdzi zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym z 2014 r. oraz projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Dokumentacja z odbioru będzie podstawą do otwarcia gotowej inwestycji dla mieszkańców.

Oficjalne otwarcie zrewitalizowanej Węglowej jest wstępnie planowane za kilka tygodni, na drugą połowę lipca. Najpierw muszą zakończyć się procedury urzędowe, warunkujące legalne, bezpieczne i przyjazne użytkownikom wykorzystywanie terenu powojskowego.