Aktualności

Sztuki walki na Węglowej – Budżet Obywatelski 2016

Przed kilkoma miesiącami na Węglowej zakończyła się realizacja inwestycji finansowanej z białostockiego budżetu obywatelskiego. Obecnie jest szansa na to, aby podtrzymać dobrą passę kompleksu w zdobywaniu tą drogą środków na rozwój. W rozpoczętym niedawno głosowaniu na Budżet Obywatelski 2016 ponownie pojawił się projekt, który dotyczy modernizacji historycznych magazynów wojskowych. Tym razem wnioskodawcy mają nadzieję na utworzenie Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki. Zachęcamy Was do zapoznania się z tą inicjatywą.

Na czym polega projekt?

Inwestycja zakłada przekształcenie historycznego magazynu wojskowego w nowoczesny, całoroczny, interdyscyplinarny ośrodek sportowy...

Więcej

Budżet Obywatelski na Węglowej – kilka uwag przed otwarciem

Za półtora miesiąca miną dwa lata, od kiedy Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie złożyło do białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2014 projekt częściowej rewitalizacji Węglowej. W tym czasie, dzięki poparciu ponad 4 tysięcy mieszkańców miasta, udało się zdobyć na ten cel 3,83 mln zł, a sama inwestycja właśnie dobiega końca. Krótko przed jej otwarciem – planowanym na niedzielę 2 sierpnia 2015 r. – zapraszamy do refleksji nad realizacją tego przedsięwzięcia.

I. Idea, pomysły, koncepcje

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego powstawał przed dwoma laty w rezultacie otwartych, szerokich konsultacji społecznych, które zorganizowaliśmy z udziałem mieszkańców Białegostoku. Ich celem było stworzenie długofalowej, kompleksowej wizji przyszłości terenu powojskowego...

Więcej

Sport i czas wolny na Węglowej – spotkanie organizacyjne 17.07.2015

Dobiega końca budowa obiektów stanowiących „I etap Społecznej Koncepcji Węglowej”. W najbliższych dniach zostaną otwarte boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne – hektary przestrzeni dostępnej białostoczanom. Jak te obiekty będą wykorzystywane? U kogo będzie można wypożyczyć sprzęt sportowy? Skąd wziąć bramki, słupki czy siatkę do gry? Kto będzie animował wykorzystanie placów zabaw? Siłowni zewnętrznej? Jakie zasady będą obowiązywały w miejscach do grillowania?

O tym wszystkim będziemy decydowali wspólnie. W czasie serii spotkań w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku określimy, kto i na jakich zasadach będzie dbał o obiekt, udostępniał go mieszkańcom, animował. Pierwsze ze spotkań – w piątek 17 czerwca 2015 r. o godz. 14:00...

Więcej

Końcowy (?) odbiór robót na Węglowej – 16.07.2015

Czas na końcowy odbiór robót zrealizowanych w ramach „I etapu Społecznej Koncepcji Węglowej”. W najbliższy czwartek, 16 lipca 2015 r., ma nastąpić oficjalny odbiór robót. Będzie to drugie podejście do odbioru – pierwsze (29 czerwca 2015 r.) zakończyło się zgłoszeniem listy uwag i zastrzeżeń, które w ostatnich dniach były wprowadzane przez wykonawcę.

Ponownie wspólnie z urzędnikami sprawdzimy, jak zrealizowano inwestycję, na którą w białostockim Budżecie Obywatelskim przeznaczono w 2014 r. kwotę 3,83 mln zł. Spotkanie to jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych – każdy może przedstawić zastrzeżenia lub propozycje poprawek. Można też sprawdzić, czy uwagi zgłoszone 29 czerwca zostały wprowadzone.

Zapraszamy na godz. 13:30 na teren powoj...

Więcej

Budżet Obywatelski – odbiór robót 29.06.2015

Realizacja inwestycji w ramach „I etapu Społecznej Koncepcji Węglowej” dobiega końca. W najbliższy poniedziałek, 29 czerwca 2015 r., ma nastąpić oficjalny odbiór robót. Będzie to okazja do uważnego przyjrzenia się inwestycji i zgłoszenia swoich uwag. Wspólnie sprawdzimy, jak zrealizowano inwestycję, na którą w białostockim Budżecie Obywatelskim przeznaczono w 2014 r. kwotę 3,83 mln zł.

Spotkanie to jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych – każdy może przedstawić zastrzeżenia lub propozycje poprawek. Serdecznie zapraszamy na godz. 16:00 na teren powojskowy przy ul. Węglowej. Początek przy Muzeum Techniki i Motoryzacji „Moto-Retro”.

Odbierane obiekty:
– wielofunkcyjne boisko sportowe (m.in. do koszykówki i piłki ręcznej),
– dwa boiska do sia...

Więcej

Społeczna inspekcja placu budowy – 18.06.2015 r.

Prace prowadzone na Węglowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014 powoli dobiegają końca. Ich zakończenie i odbiór placu budowy od wykonawcy są planowane przed końcem czerwca. Wcześniej warto ponownie zajrzeć na teren i zwrócić uwagę na usterki, niedoróbki lub drobne elementy wymagające uzupełnienia, naprawienia czy poprawy. Na takie spotkanie zapraszamy na Węglową już w czwartek, 18 czerwca 2015 r. Początek o godz. 13:30.

W czwartek odbędzie się kolejne „trójstronne” spotkanie w gronie złożonym z wnioskodawców budżetu obywatelskiego, przedstawicieli publicznego inwestora oraz wykonawcy robót. Spacer po placu budowy będzie okazją do obejrzenia stanu robót, zgłoszenia swoich uwag i wyrażenia opinii na temat rezultatu prac...

Więcej

Świadkowie historii Węglowej – poszukiwani!

Szczególną wartością Węglowej są bogate i barwne dzieje jednostki wojskowej, która istniała tutaj od 1934 r. do końca lat 90. Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie prowadzi prace badawcze nad historią tego obiektu. Poszukujemy osób, które przed 2004 r. mieszkały w sąsiedztwie ul. Węglowej bądź pracowały w jednostce i chciałyby podzielić się wspomnieniami dotyczącymi funkcjonowania kompleksu magazynów wojskowych.

W ramach projektu „Węglowa – miejsce z duszą”, na bazie Państwa wspomnień, obserwacji i doświadczeń, powstanie publikacja, która trafi do wszystkich zainteresowanych historią Białegostoku, również do Państwa rąk. Można to zrobić zupełnie anonimowo lub podać imię i nazwisko, które zostanie wymienione w publikacji przy wybranym fragmencie historii...

Więcej

Uwagi do projektu studium Białegostoku

W maju, czerwcu i lipcu 2014 r. odbywały się w Białymstoku konsultacje społeczne projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium zawiera nowe rozwiązania dotyczące terenu powojskowego przy ul. Węglowej. Z tej przyczyny zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w konsultacjach i przedstawienie władzom miasta naszych uwag dotyczących projektu tego strategicznego dokumentu.

10 czerwca w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej odbyła się otwarta dyskusja nad projektem studium. Spotkanie zorganizowano zgodnie z prawnym wymogiem wynikającym z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

Więcej

Przetarg na realizację I etapu Społecznej Koncepcji

4 lipca 2014 r. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na terenie powojskowym. Przedmiotem postępowania jest realizacja pierwszego etapu Społecznej Koncepcji Węglowej. Inwestycja będzie realizowana i finansowana w ramach budżetu obywatelskiego Białegostoku na 2014 r. Czas na składanie dokumentów upływa 21 lipca 2014 r. o 13:30.

Zamówienie zakłada realizację I etapu Społecznej Koncepcji w dwóch krokach:

Etap nr 1: Zaprojektowanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej:
1) opracowanie niezbędnych badań geotechnicznych gruntu,
2) wykonanie koncepcji i zatwierdzenie jej przez zamawiającego i użytkownika,
3) wykonanie...

Więcej

Zapraszamy na spotkanie z autorami programu funkcjonalno-użytkowego Węglowej (12 maja 2014 r.)

Zapraszamy na spotkanie z urzędnikami i projektantami, którzy pracują nad realizacją pierwszego etapu „Społecznej Koncepcji Węglowej”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 12 maja 2014 r. w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1; początek o godz. 15:00.

Od kilku tygodni białostockie władze samorządowe we współpracy z biurem projektowym opracowują szczegółową koncepcję zagospodarowania przestrzennego oraz program funkcjonalno-użytkowy. To dokumenty dotyczące terenu dawnej jednostki wojskowej przy ul. Węglowej, objętego wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego 2014.

Koncepcja i program mają ułatwić przeprowadzenie przetargu na realizację inwestycji wybranych w ubiegłym roku przez mieszkańców Białegostoku, którzy stworzy...

Więcej