Aktualności

Wyniki białostockiego budżetu obywatelskiego

Znamy już zwycięzców plebiscytu konsultacyjnego na budżet obywatelski Białegostoku w 2014 r. Miło nam przekazać, że projekt „Społeczna koncepcja Węglowej – etap I” zajął 2. miejsce i z wynikiem 4 187 głosów znalazł się na liście inicjatyw, które w przyszłym roku sfinansują władze stolicy Podlasia. To pierwszy w historii Białegostoku budżet obywatelski na inwestycje. W tej procedurze administracja lokalna zdecydowała o rozdysponowaniu 10 mln zł z budżetu miasta, którego wydatki sięgają 1,5 mld zł. Inwestycje zostaną sfinansowane w samorządowym roku budżetowym 2014.

Budżet obywatelski na 2014 r. był trzymiesięcznym cyklem niewiążących konsultacji społecznych...

Więcej

Społeczna koncepcja Węglowej w pracach nad Krajową Polityką Miejską

Od przyszłego roku kraje europejskie będą korzystały z nowych ram finansowych, opracowanych na lata 2014-2020, których system właśnie powstaje. Jednym z krajowych dokumentów wpływających na kierunki i zasady alokacji środków UE jest Krajowa Polityka Miejska, opracowywana przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). W miniony poniedziałek (21.10) mieliśmy sposobność zaprezentować nasze doświadczenia dotyczące partycypacji społecznej i rewitalizacji przestrzeni miejskiej na zorganizowanej przez MRR konferencji „Pobudzanie rozwoju gospodarczego w miejskich obszarach funkcjonalnych”, która w dniach 21-22 października obradowała w lubelskim Centrum Kultury.

Konferencja była dwudniowym ogólnopolskim spotkaniem, zorganizowanym dla przedstawicieli różnych środowisk zai...

Więcej

RAPORT: Węglowa oczami tysiąca ankietowanych

Projekt „Węglowa – społeczna koncepcja” od początku powstawał jako przedsięwzięcie zorganizowane przez białostoczan, dla białostoczan i z mieszkańcami naszego miasta. W spotkaniach partycypacyjnych i warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób z bardzo różnych środowisk, wiele kolejnych wypowiadało się na stronie internetowej i profilu społecznościowym projektu. O opinie na temat Węglowej zapytaliśmy białostoczan także za pomocą internetowego kwestionariusza. Efekt przeszedł nasze oczekiwania – w trwającej pięć tygodni ankiecie wzięło udział ponad tysiąc osób. Poniżej prezentujemy i omawiamy rezultaty tego badania.

Kliknij, aby przejrzeć raport z badania:

Badanie dotyczyło czterech obszarów problemowych...

Więcej

Zagłosuj na Węglową w Budżecie Obywatelskim!

Chcesz, żeby Węglowa służyła białostoczanom – była miejscem przyjaznym, otwartym i bezpiecznym?
Chcesz, żeby powstał tam park, boiska, place zabaw i tereny rekreacyjne?

Już dziś oddaj na nią swój głos!

Zagłosuj tutaj:

Kliknij  http://www.bialystok.pl/1267-budzet-obywatelski-2014/default.aspx

Wybierz projekt – pozycja 19, numer 57: Społeczna koncepcja Węglowej – etap I

Głosowanie jest bardzo proste i zajmuje tylko chwilę. Wystarczy zaznaczyć wybrany projekt i podać swoje dane (imię, nazwisko, PESEL, e-mail). Aby zagłosować musisz mieć ukończone 18 lat i posiadać meldunek w Białymstoku. Głosowanie, które jest możliwe na papierowych kartach do głosowania oraz przez internet, potrwa do piątku 25 października 2013 r.

* * *

Projekt zmian na Węglowej z...

Więcej

Ocena formalna wniosków do miejskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.

Znamy już listy projektów zakwalifikowanych i odrzuconych przy formalnej weryfikacji wniosków do miejskiego budżetu obywatelskiego na 2014 r. Specjalna komisja Urzędu Miejskiego w Białymstoku wybrała 51 ze 186 zgłoszonych projektów. Wśród nich znalazł się pomysł naszego autorstwa – pierwszy etap kompleksowej rewitalizacji terenu powojskowego przy ul. Węglowej.

Przypomnijmy, że mieszkańcy Białegostoku mogli składać propozycje inwestycji, które ich zdaniem w 2014 r. powinna zrealizować gmina Białystok. Do dyspozycji było 10 mln zł, możliwe do przeznaczenia na zadania samorządu lokalnego. W formie papierowej i elektronicznej do 20 września zgłoszono 186 przedsięwzięć.

Przez ostatnie dni formularze były poddawane ocenie formalnej...

Więcej

Węglowa w budżecie obywatelskim Białegostoku na 2014 r.

W natłoku ostatnich wydarzeń kulturalnych na Węglowej nieco bez echa przeszedł upływ terminu na składanie wniosków do białostockiego budżetu obywatelskiego. Mimo to już dzisiaj wiadomo, że pierwsza tego typu procedura cieszyła się w Białymstoku sporym zainteresowaniem. Dość powiedzieć, że złożone wnioski opiewają w sumie na około 320 mln zł, co stanowi jedną piątą rocznego budżetu gminy. My również złożyliśmy wniosek dotyczący – zgodnie z treścią społecznej koncepcji – początkowej fazy kompleksowej rewitalizacji Węglowej. Zapraszamy do przeczytania go w wersji elektronicznej, którą zamieszczamy poniżej. W dalszej części wpisu znajdziecie szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego i naszych propozycji.

Kliknij, aby przeglądać wniosek Stow...

Więcej

Zapraszamy na Kawiarenkę Obywatelską, w trakcie której zaprezentujemy projekt Węglowa – Społeczna Koncepcja.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na kawiarenkę obywatelską. Porozmawiamy m.in. o formach dialogu społecznego między mieszkańcami a samorządem w naszym Mieście, praktykach i mechanizmach konsultacji społecznych, budżecie obywatelskim, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Po raz pierwszy kawiarenka odbędzie się w formie debaty oksfordzkiej. Teza debaty brzmi: „BIAŁYSTOK JEST MIASTEM OBYWATELI”. Za lub przeciw tezie wypowiedzą się zaproszeni Mówcy oraz wszyscy chętni uczestnicy kawiarenki. Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie w wystąpieniu, odnosząc się do wypowiedzi innych, przedstawiając własne argumenty lub tylko zajmując określone miejsce na sali. Liczymy na żywą i swobodną dyskusję...

Więcej

Prezentacja Postulatów projektu Węglowa – Społeczna Koncepcja na Podlaskim Forum Gospodarczym

W trakcie posiedzenia Podlaskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 3 września 2013 o godzinie 18.00 w siedzibie Izby Przemysłowo- Handlowej, członkowie zespołu projektowego zaprezentowali projekt postulatów, będący wynikiem prac warsztatowych w ramach projektu Węglowa – Społeczna Koncepcja.

Podlaskie Forum Gospodarcze jest inicjatywą konsolidującą organizacje gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy reprezentujący związki pracodawców.

W trakcie prezentacji został zaprezentowany cały projekt Węglowa – Społeczna Koncepcja, wraz z jego przebiegiem i postulatami opracowanymi przez uczestników warsztatów.

Szczególna uwaga poświęcona została możliwości wpisania inwestycji wynikających z po...

Więcej

Spotkanie z architektami i urbanistami na Węglowej

Ważnym aspektem społecznej koncepcji jest możliwość jej wdrożenia. Oznacza to, że poszczególne rozwiązania nie tylko powinny odzwierciedlać oczekiwania mieszkańców – trzeba również, aby były zgodne z przepisami, efektywne i niesprzeczne z politykami publicznymi. Dlatego o zaopiniowanie projektu społecznej koncepcji poprosiliśmy różne środowiska eksperckie. Pierwsze ze spotkań – z architektami i urbanistami – odbyło się wczoraj (26.08) w magazynie nr 10 na Węglowej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz organizacji pozarządowych skupiających środowiska eksperckie – stowarzyszeń Białostocka Przestrzeń Publiczna oraz Nasze Bojary...

Więcej

Społeczna koncepcja – projekt celów i postulatów

Mimo sezonu urlopowego trwają prace nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym znamy propozycje białostoczan dotyczące jego przyszłości. Obecnie pracujemy nad celami i postulatami społecznej koncepcji zagospodarowania oraz wnioskami do dokumentów publicznych. Zapraszamy Was do zapoznania się z ich projektem i nadsyłania swoich komentarzy oraz uwag.

Opracowywany obecnie projekt składa się z jednego celu głównego, trzech głównych postulatów oraz osiemnastu propozycji konkretnych działań i inwestycji. Oto one:

Projektowany cel główny:

Przekształcenie terenu powojskowego przy ul...

Więcej