Aktualności

SPRAWOZDANIE: I spotkanie grupy mieszanej i grill na Węglowej (20.06.2013)

W czwartek 20 czerwca 2013 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie mieszanej grupy roboczej, pracującej nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku. Okazją do rozmów o przyszłości tej przestrzeni był grill i spacer krajoznawczy po dawnej jednostce wojskowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w ramach projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”.

Węglowa to ponad 9 hektarów terenu położonego niemal w centrum Białegostoku, tuż za linią kolejową prowadzącą z Warszawy przez Białystok do Wołkowyska, Mińska, Smoleńska i Moskwy. Mimo to pozostaje ona terenem słabo znanym i dla większości białostoczan wciąż niezbyt rozpoznawalnym...

Więcej

II etap spotkań projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”

Zapraszamy do udziału w drugim cyklu spotkań dotyczących białostockiej „Węglówki”.

Zapraszamy na drugi cykl warsztatów

Kliknij na ulotce, aby przejść do strony wydarzenia na Facebooku

CEL SPOTKAŃ

Dotąd pięć grup roboczych opracowało swoje koncepcje zagospodarowania terenu dawnej jednostki wojskowej. Teraz zaczynamy wspólną pracę nad jednym, docelowym rozwiązaniem dla tego terenu.

Spotkania będą dotyczyły wszystkich aspektów Węglowej – własności, zarządzania, finansowania, urbanistyki, architektury, układu drogowego i dojazdu, zieleni i małej architektury, ogrodzenia i monitoringu, sieci uzbrojenia terenu i wielu innych.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Spotkania są otwarte, bezpłatne i odbywają się w miejscach wybranych przez uczestników rozmów. Wystarczy pojawić się na miejscu i dołączyć do dyskusji...

Więcej

ANKIETA: Kiedy chcecie rozmawiać o Węglowej?

Po pierwszym cyklu spotkań – kiedy o przyszłości Węglowej rozmawiało pięć różnych zespołów – czas na kolejny etap. Tym razem pięć razy spotkamy się wspólnie, w jednej grupie. Każdy, kogo interesuje Węglowa, będzie mógł porozmawiać ze wszystkimi osobami zainteresowanymi tym terenem. Kiedy odbędą się te spotkania? Wybór należy do Was!

Spotkania będą się odbywały w ciągu trzech tygodni, pomiędzy wtorkiem 18 czerwca 2013 r. a niedzielą 7 lipca 2013 r. Nie jest to dużo czasu, ale zależy nam na tym, aby ten cykl rozmów o Węglowej odbył się jeszcze przed Waszymi urlopami i wakacjami. Kiedy Wy wyruszycie na zasłużony odpoczynek, my będziemy przygotowywali projekt społecznej koncepcji zagospodarowania Węglowej.

Aby wybrać najlepszy termin, proponujemy...

Więcej

Społeczna koncepcja w Radiu Akadera

Wtorkowa (11.06), popołudniowa audycja „Murek pod Lupą” w Radiu Akadera była okazją do tego, aby opowiedzieć o zaangażowaniu środowisk akademickich w rozmowy dotyczące przyszłości terenu przy ul. Węglowej w Białymstoku. O 19:00 gośćmi Aleksandry Hryniewicz byli: Piotr Jać – wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, oraz Mariusz Białoszewski – student gospodarki przestrzennej, uczestniczący w pracach grup roboczych.

Rozmowa dotyczyła idei projektu – społecznej partycypacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Zwróciliśmy uwagę na rolę partnerskiego, wspólnego decydowania o sprawach przestrzeni i obiektów ważnych dla mieszkańców gminy. Zaprezentowaliśmy najważniejsze działania projektu „Węglowa…”, w tym już zrealizowane etapy...

Więcej

Węglowa.org w „Obiektywie” TVP Białystok

Współpraca organizacji pozarządowych i samorządu terytorialnego jest dziś w Polsce codziennością. Oba środowiska często kontaktują się w sprawach lokalnych, wymieniając się tym, czego drugiej stronie akurat brakuje. NGO mogą korzystać z programów grantowych i dotacji, natomiast samorząd uzyskuje cenną wiedzę oraz działalność, która zaspokaja potrzeby wspólnoty lokalnej. Mówiliśmy dziś o tym krótko w materiale, który we wtorek 11 czerwca ukazał się w popołudniowym „Obiektywie”.

Okazją do skomentowania współpracy trzeciego sektora z władzami lokalnymi była konferencja „Współpraca administracji publicznej z III sektorem w planowaniu i realizacji polityk publicznych”, która obradowała 11 czerwca 2013 r...

Więcej

Zaproszenie na warsztaty w Polskim Radiu Białystok

Spotkania w ramach projektu „Węglowa – społeczna koncepcja” nie kończą się w tym tygodniu. Chociaż powoli dobiega końca pierwszy cykl warsztatów, już za chwilę rozpoczniemy prace w mieszanej grupie roboczej, która będzie się spotykała do pierwszych dni lipca. O tym, a także o pomysłach na teren powojskowy przy ul. Węglowej, w Polskim Radiu Białystok mówił w poniedziałek jeden z członków naszego zespołu projektowego.

Piotr Jać, wiceprezes Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie, był w poniedziałkowe przedpołudnie gościem Wojciecha Kujałowicza w studio Polskiego Radia Białystok w trakcie programu „Najbliżej Ciebie”...

Więcej

Harmonogram spotkań grup

TERMINY I MIEJSCA SPOTKAŃ PARTYCYPACYJNYCH:

I. GRUPA UŻYTKOWNIKÓW WĘGLOWEJ:
• Spotkanie I – środa 22 maja, godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10
• Spotkanie II – środa 29 maja, godz. 18:00-21:00, Magazyn nr 10
• Spotkanie III – niedziela 9 czerwca, godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10

II. GRUPA ODBIORCÓW DZIAŁAŃ:
• Spotkanie I – niedziela 19 maja, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”
• Spotkanie II – niedziela 26 maja, godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”
• Spotkanie III – sobota 8 czerwca, godz. 10:00-13:00, „Spółdzielnia”

III. GRUPA MIESZKAŃCÓW:
• Spotkanie I – wtorek 21 maja, godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10
• Spotkanie II – wtorek 28 maja, godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10
• Spotkanie III – wtorek 4 czerwca, godz...

Więcej

„Węglówka” – w rejestrze zabytków?

Czy magazyny przy ul. Węglowej zasługują na ochronę jako zabytek? Czy warto je wpisać do państwowego, wojewódzkiego rejestru zabytków? Może lepszą formą ochrony jest gminna ewidencja zabytków? Albo po prostu precyzyjne postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? A może – Waszym zdaniem – ani terenu ani budynków nie powinno się chronić w ogóle?

Na te i inne pytania odpowiedź znajdziecie w opinii eksperckiej dotyczącej możliwości ochrony magazynów przy ul. Węglowej w Białymstoku. Jej autorem jest p. Sebastian Wicher – dziękujemy za jej opracowanie i udostępnienie! Ze swojej strony dodaliśmy śródtytuły i pytania. Mamy nadzieję, że ta skomplikowana materia będzie dzięki temu bardziej przystępna.

Kliknij, aby przeczytać opinię na i...

Więcej

Węglowa.org na Dniu Gospodarki Przestrzennej

Czy dbanie o jakość przestrzeni powinniśmy zostawić profesjonalistom? A może każdy z nas ma prawo do wspólnego decydowania o tym, w jakim otoczeniu chce mieszkać, pracować i spędzać wolny czas? To tylko jeden z dylematów, który już jutro postarają się rozstrzygnąć organizatorzy projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”. Spotkanie jest częścią Dnia Gospodarki Przestrzennej, który w środę 5 czerwca 2013 r. odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

 
Kliknij na plakacie, aby otworzyć stronę wydarzenia na Facebooku:

Dzień Gospodarki Przestrzennej

Dzień Gospodarki Przestrzennej to wyjątkowe święto studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej...

Więcej

Magazyny przy ul. Węglowej bez tajemnic – mapa (PDF)

Nie wiesz jak wygląda teren dawnej jednostki wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku? A może wiesz, ale mapy pokazują zbyt wiele szczegółów? Wolisz samodzielnie zdecydować, które informacje chcesz zobaczyć? Pobierz plik PDF zawierający interaktywną, podzieloną na warstwy mapę terenu, w której to Ty decydujesz jakie elementy mają być widoczne.

Kliknij aby pobrać: Węglowa.org – warstwowa mapa terenu (PDF)

Mapa jest wykadrowana z większego opracowania, obejmującego część os. Wygoda w rejonie Trasy Generalskiej, linii kolejowej Warszawa – Wołkowysk, a także dworca Białystok Fabryczny. Dlatego też nie wszystkie warstwy zawierają obiekty dotyczące terenu przy ul. Węglowej. Po kliknięciu na ww. link mapa może otworzyć się w przeglądarce, przez co warstwy nie będą widoczne...

Więcej