Bez kategorii

Konsultacje społeczne Białostockiego Roweru Miejskiego

Do końca lipca – a zatem do wczoraj – można było przesyłać uwagi, opinie i komentarze dotyczące projektu pierwszego etapu tworzenia systemu Białostockiego Roweru Miejskiego. Ponieważ w trakcie spotkań i warsztatów partycypacyjnych zorganizowanych w ramach naszego projektu białostoczanie poświęcili wiele uwagi kwestii dostępności komunikacyjnej, postanowiliśmy podsumować tę część rozmów o Węglowej i przedłożyć władzom gminy propozycję utworzenia na tym terenie jednej ze stacji rowerowych.

Nasze stanowisko można sprowadzić do pięciu głównych argumentów:

– najbliższa projektowana stacja (nr 4, u zbiegu Sienkiewicza i Ryskiej) znajduje się ponad kilometr od bramy Węglowej i wymaga przebycia niezbyt wartościowej przestrzeni (m.in...

Więcej