Społeczna koncepcja

Przetarg na realizację I etapu Społecznej Koncepcji

4 lipca 2014 r. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych na terenie powojskowym. Przedmiotem postępowania jest realizacja pierwszego etapu Społecznej Koncepcji Węglowej. Inwestycja będzie realizowana i finansowana w ramach budżetu obywatelskiego Białegostoku na 2014 r. Czas na składanie dokumentów upływa 21 lipca 2014 r. o 13:30.

Zamówienie zakłada realizację I etapu Społecznej Koncepcji w dwóch krokach:

Etap nr 1: Zaprojektowanie z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej:
1) opracowanie niezbędnych badań geotechnicznych gruntu,
2) wykonanie koncepcji i zatwierdzenie jej przez zamawiającego i użytkownika,
3) wykonanie...

Więcej

Węglowa – miejsce do potęgi trzeciej. Społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego. Zobacz publikację!

Oto społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku:

Węglowa – miejsce do potęgi trzeciej. Społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego to kompleksowe opracowanie dotyczące przyszłości terenu powojskowego przy ul. Węglowej. Jest rezultatem pierwszego na Podlasiu procesu pogłębionej partycypacji obywatelskiej, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie. Powstała dzięki przeprowadzeniu dwóch cykli warsztatów partycypacyjnych, zorganizowaniu szeregu wydarzeń towarzyszących, zaangażowaniu przeszło 80 białostoczan w ponad 100-godzinny proces prac nad koncepcją oraz zebraniu ponad 1000 opinii mieszkańców w internetowej ankiecie i ponad 4100 głosów białostoczan w plebiscycie na budżet obywatelski...

Więcej

Prezentacja społecznej koncepcji Węglowej

Czym jest społeczna koncepcja Węglowej? Jak powstała i co zakłada? Zapraszamy na otwarte spotkanie, na którym zaprezentujemy i poddamy pod dyskusję jej projekt. Odbędzie się ono w najbliższy czwartek (7.11) w Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia” przy ul. Skłodowskiej 8. Początek o godz. 19:00.

Społeczna koncepcja to obywatelski pomysł na zagospodarowanie 9 hektarów terenu powojskowego, znajdującego się w Białymstoku przy ul. Węglowej. Została opracowana przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie dzięki wielu tygodniom rozmów i spotkań z białostoczanami. W procesie partycypacyjnym uczestniczyło przeszło 80 osób, ponad tysiąc komentowało propozycje w internetowej ankiecie.

Na tej podstawie powstał wniosek do budżetu obywatelskiego, który w październikowym plebis...

Więcej

Społeczna koncepcja – projekt celów i postulatów

Mimo sezonu urlopowego trwają prace nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym znamy propozycje białostoczan dotyczące jego przyszłości. Obecnie pracujemy nad celami i postulatami społecznej koncepcji zagospodarowania oraz wnioskami do dokumentów publicznych. Zapraszamy Was do zapoznania się z ich projektem i nadsyłania swoich komentarzy oraz uwag.

Opracowywany obecnie projekt składa się z jednego celu głównego, trzech głównych postulatów oraz osiemnastu propozycji konkretnych działań i inwestycji. Oto one:

Projektowany cel główny:

Przekształcenie terenu powojskowego przy ul...

Więcej

Wizualizacje społecznej koncepcji w białostockiej Gazecie.pl

Projekt zmian na terenie powojskowym już znacie – można się z nim zapoznać zarówno na naszej stronie internetowej, na facebookowym profilu projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”, jak i w coraz większej liczbie białostockich mediów. Serię publikacji na ten temat udostępnia w swoim internetowym wydaniu białostocka „Gazeta Wyborcza”. W ostatnich dniach można było przejrzeć wizualizacje stanu istniejącego oraz ujęcia prezentujące społeczną wizję zagospodarowania tego terenu.

Pierwszy z artykułów ukazał się w minioną sobotę (17 sierpnia):

Link do artykułuhttp://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,14452718.html

Bezpośredni link do galerii wizualizacji: http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/51,35235,14452718.html?i=0

Drugi z artykułów ukazał się dzisi...

Więcej

Jak będzie wyglądała Węglowa? Podziel się swoją opinią – wypełnij ankietę!

Czy chcesz, żeby na Węglowej powstał nowy białostocki park miejski? A może park linowy, teren rekreacyjny dla osób starszych lub boisko dla młodzieży? Masz inne ciekawe rozwiązania? Podziel się swoimi pomysłami!

Wypełnij ankietę, na podstawie której będzie opracowywana społeczna koncepcja zagospodarowania terenu Węglowej.

LINK DO ANKIETY: http://tnij.org/ankieta-weglowa

Każdy mieszkaniec naszego miasta może mieć wpływ na przyszłość Węglowej. Jest to teren o ogromnym potencjale, który może służyć każdemu z nas i gdzie każdy może realizować swoje pomysły. To od białostoczan zależy, jak będzie się zmieniał i jaka będzie jego przyszłość.

W zakładce GALERIA dostępne są wizualizacje zmian, będących postulatami uczestników warsztatów...

Więcej

SPRAWOZDANIE: V spotkanie grupy mieszanej (04.07.2013)

W czwartek 4 lipca 2013 r. po południu odbyło się piąte i ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie warsztatowe w ramach prac nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego Węglowej. Rozmowy na temat przyszłości kompleksu powojskowego raz jeszcze moderowała Agnieszka Maszkowska z Fundacji „SocLab”. Spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w ramach projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”, odbyło się w białostockiej Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia”.

Szczegółowa analiza możliwych wariantów finansowania oraz funkcjonowania poszczególnych obiektów na Węglówce, mimo rozbieżnych pomysłów na możliwości finansowania poszczególnych inwestycji, wskazała uczestnikom wyraźnie, że niezbędny jest jeden administrator całości, który pe...

Więcej

WIZUALIZACJE: przykładowe tereny sportowe i rekreacyjne

Efektem rozmów o Węglowej i prac nad społeczną koncepcją jej zagospodarowania są coraz bardziej konkretne projekty rozwiązań. We wcześniejszym wpisie prezentowaliśmy pierwsze wizualizacje, opracowane na podstawie wstępnych rozmów grupy roboczej. Tym razem prezentujemy kolejne wizualizacje, nieco zmodyfikowane i uzupełnione w stosunku do dotychczasowych

Proponowane na wizualizacjach zmiany obejmują m.in.:

  1. Utworzenie boisk i terenów rekreacyjnych w zachodniej części terenu powojskowego (wokół muzeum „Moto-Retro” i magazynów sąsiadujących z elektrociepłownią).
  2. Rozbudowę plenerowej przestrzeni do treningów rowerowych (dirt park), znajdującej się w centralnej części terenu.
  3. Budowę ogrodu botanicznego przekrytego półsferycznymi zadaszeniami, znajdującego się w połu...
Więcej

WIZUALIZACJE: przykładowe tereny zielone i rekreacyjne

Efektem rozmów o Węglowej i prac nad społeczną koncepcją jej zagospodarowania są coraz bardziej konkretne projekty rozwiązań. Uczestnicy spotkań rozmawiają o funkcjach i przeznaczeniu terenu, ale także o poszczególnych inwestycjach, obiektach czy formach przestrzennych. Oto przykładowe wizualizacje, obrazujące efekty prac nad rozplanowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych, ale również nad przeznaczeniem magazynów i garaży dawnej jednostki wojskowej.

Proponowane na wizualizacjach zmiany obejmują m.in.:

  1. Utworzenie boisk i terenów rekreacyjnych w zachodniej części terenu powojskowego (wokół muzeum „Moto-Retro” i magazynów sąsiadujących z elektrociepłownią).
  2. Rozbudowę plenerowej przestrzeni do treningów rowerowych, znajdującego się obecnie w centralnej części tere...
Więcej

SPRAWOZDANIE: II spotkanie grupy mieszanej (24.06.2013)

W poniedziałek 24 czerwca 2013 r. po południu odbyło się drugie spotkanie grupy mieszanej, pracującej nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Węglowej w Białymstoku. Rozmowy na temat przyszłości kompleksu powojskowego moderowała Agnieszka Maszkowska. Spotkanie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w ramach projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”, odbyło się w białostockiej Kawiarnio-Księgarni „Spółdzielnia”.

Rozmowy o przyszłości Węglowej odbywają się w Białymstoku od początku maja. Dotąd mieszkańcy, przedsiębiorcy, eksperci, urzędnicy i działacze społeczni spotkali się ponad dwudziestokrotnie. Większość spotkań odbywała się jednak oddzielnie, w pięciu grupach roboczych...

Więcej