Społeczna koncepcja

SPRAWOZDANIE: I spotkanie grupy mieszanej i grill na Węglowej (20.06.2013)

W czwartek 20 czerwca 2013 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie mieszanej grupy roboczej, pracującej nad społeczną koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku. Okazją do rozmów o przyszłości tej przestrzeni był grill i spacer krajoznawczy po dawnej jednostce wojskowej, zorganizowany przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w ramach projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”.

Węglowa to ponad 9 hektarów terenu położonego niemal w centrum Białegostoku, tuż za linią kolejową prowadzącą z Warszawy przez Białystok do Wołkowyska, Mińska, Smoleńska i Moskwy. Mimo to pozostaje ona terenem słabo znanym i dla większości białostoczan wciąż niezbyt rozpoznawalnym...

Więcej

II etap spotkań projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”

Zapraszamy do udziału w drugim cyklu spotkań dotyczących białostockiej „Węglówki”.

Zapraszamy na drugi cykl warsztatów

Kliknij na ulotce, aby przejść do strony wydarzenia na Facebooku

CEL SPOTKAŃ

Dotąd pięć grup roboczych opracowało swoje koncepcje zagospodarowania terenu dawnej jednostki wojskowej. Teraz zaczynamy wspólną pracę nad jednym, docelowym rozwiązaniem dla tego terenu.

Spotkania będą dotyczyły wszystkich aspektów Węglowej – własności, zarządzania, finansowania, urbanistyki, architektury, układu drogowego i dojazdu, zieleni i małej architektury, ogrodzenia i monitoringu, sieci uzbrojenia terenu i wielu innych.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Spotkania są otwarte, bezpłatne i odbywają się w miejscach wybranych przez uczestników rozmów. Wystarczy pojawić się na miejscu i dołączyć do dyskusji...

Więcej

„Węglówka” – w rejestrze zabytków?

Czy magazyny przy ul. Węglowej zasługują na ochronę jako zabytek? Czy warto je wpisać do państwowego, wojewódzkiego rejestru zabytków? Może lepszą formą ochrony jest gminna ewidencja zabytków? Albo po prostu precyzyjne postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? A może – Waszym zdaniem – ani terenu ani budynków nie powinno się chronić w ogóle?

Na te i inne pytania odpowiedź znajdziecie w opinii eksperckiej dotyczącej możliwości ochrony magazynów przy ul. Węglowej w Białymstoku. Jej autorem jest p. Sebastian Wicher – dziękujemy za jej opracowanie i udostępnienie! Ze swojej strony dodaliśmy śródtytuły i pytania. Mamy nadzieję, że ta skomplikowana materia będzie dzięki temu bardziej przystępna.

Kliknij, aby przeczytać opinię na i...

Więcej

W tym miejscu pojawią materiały dotyczące społecznej koncepcji.

W tym miejscu będą publikowane wyniki pracy grup roboczych i materiały opracowane w ramach tworzenia Społecznej Koncepcji. Zachęcamy do komentowania pojawiających się propozycji.

Zależy nam na opinii mieszkańców miasta. Chcemy, abyśmy wszyscy mieli wpływ na swoje miasto.

Więcej