Budżet Obywatelski 2014 (3D)

Poniżej prezentujemy wizualizacje ilustrujące inwestycje zgłoszone przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Białegostoku na 2014 r. Są one wynikiem warsztatów partycypacyjnych przeprowadzonych w ramach projektu. Określiliśmy je mianem I etapu realizacji społecznej koncepcji zagospodarowania.

Kliknij aby zapoznać się z wnioskiem do budżetu, złożonym przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie we wrześniu 2013 r.

Inwestycje mają być zrealizowane w 2014 r., ich wdrażaniem będzie ze strony samorządowej zajmował się Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku.

 

Węglowa w BO – wejście od ul. Wąskiej

Rys. 1. Nowe wejście na teren od ul. Wąskiej. Widok na teren powojskowy znad skrzyżowania ul. Węglowej i ul. Wąskiej, pokazujący przykładowe nowe wejście na teren. Na pierwszym planie ul. Węglowa wraz z przykładowymi pasami ruchu dla pieszych i rowerzystów. Za nimi budynki nr 32 (agregatorownia) i 39 (trafostacja), pomiędzy którymi w społecznej koncepcji przewidziano ciąg pieszo-rowerowy prowadzący w kierunku ul. Poleskiej. Za budynkami planowany park cichy izolujący mieszkańców os. Wygoda od terenu koncertowego, położonego w głębi. Po lewej stronie kadru parkingi przyszłego Muzeum Pamięci Sybiru, po prawej szczyt magazynu nr 10 i zbiornik przeciwpożarowy zamieniony na fontannę.

 

Węglowa w BO – place zabaw i tereny sportowe

Rys. 2. Place zabaw i tereny sportowe. Widok z koron drzew porastających trójkątny skwer pomiędzy magazynami nr 10 i 11 oraz garaż (obiekt nr 34), spojrzenie w kierunku południowo-zachodnim. Na pierwszym planie parking przed istniejącym Muzeum Techniki i Motoryzacji „Moto-Retro”. Za nim planowany teren sportowo-rekreacyjny: place zabaw dla młodszych i starszych dzieci oraz przykładowe boisko (kort tenisowy). Z tyłu po prawej ogrodzenie od strony fabryki mebli i elektrociepłowni, po lewej planowany nowy parking obsługujący cały teren powojskowy.

 

Węglowa w BO – Boiska i tereny rekreacyjne

Rys. 3. Boiska i tereny rekreacyjne. Widok z południowego szczytu dachu Muzeum Techniki i Motoryzacji „Moto-Retro” (obiekt nr 34) na zachodnią część terenu. Na pierwszym planie teren rekreacyjny z przykładowymi siłowniami i strefą do treningu sportów miejskich. W głębi magazyn nr 18 oraz przykładowe boiska sportowe. W tle projektowany ogród botaniczny ze sferycznymi zadaszeniami.

 

Węglowa w BO – place zabaw, tereny sportowe, park linowy

Rys. 4. Place zabaw, tereny sportowe, park linowy. Widok ze wschodniego szczytu dachu magazynu nr 12 (obecnie mieści się tam bank żywności) w kierunku projektowanych terenów sportowo-rekreacyjnych. Na pierwszym planie przykładowy plac zabaw, dalej obecny garaż kolejowy (budynek nr 13) otoczony strefą obiektów do trenowania sportów miejskich. Jest to również orientacyjna lokalizacja Centrum Sportów Miejskich – innej inwestycji wnioskowanej przez białostoczan w miejskim budżecie obywatelskim na 2014 r. (poz. 37, projekt nr 145). W tle po prawej park linowy, w centrum teren koncertowy, po lewej społeczne muzeum sprzętu wojskowego.

 

Węglowa w BO – przejście przez tory

Rys. 5. Przejście przez tory kolejowe. Widok na teren powojskowy od południa, spojrzenie od strony os. Sienkiewicza przez ul. Poleską i tory kolejowe prowadzące z Białegostoku na wschód (do Witebska i Moskwy). Na pierwszym planie ul. Poleska, za nią po lewej pomnik upamiętniający katastrofę kolejową pociągu z chlorem (9 marca 1989 r.). Obok pomnika przykładowa forma przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe: schody i pochylnie, murki i barierki, przejście po torowisku oraz infrastruktura towarzysząca. W tle teren powojskowy – po lewej park linowy wśród starodrzewu, w centrum teren rekreacyjny stanowiący przestrzeń koncertową, po prawej przykładowa scena na terenie koncertowym. W tle szczyt magazynu nr 10.

 

Odpowiedz

Możesz używać następujących atrybutów oraz wyrażeń kodu HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>