Grand Prix konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2013 Wojewody Podlaskiego za „Społeczną Koncepcję Węglowej”!

Rozdanie nagród na gali finałowej konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2013 Wojewody Podlaskiego obfitowało w niespodzianki. Była to piąta edycja plebiscytu i jego mały jubileusz, którego symbolem stały się m.in. zupełnie nowe statuetki, wręczane wyróżnionym organizacjom pozarządowym. Szczególnym zaskoczeniem była specjalna nagroda – Grand Prix – przyznana po raz pierwszy w historii konkursu. Tym niezwykłym wyróżnieniem uhonorowano Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie. W ten sposób kapituła Inicjatywy Społecznej Roku doceniła opracowanie „Społecznej Koncepcji Węglowej”.

Gala finałowej konkursu Inicjatywa Społeczna Roku 2013 Wojewody Podlaskiego odbyła się w czwartek 24 kwietnia 2014 r. w auli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wzięli w niej udział przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji publicznych i organizacji społecznych z całego województwa. Gala podsumowywała regionalny konkurs dla NGO, organizowany przez Wojewodę Podlaskiego już od pięciu lat, skierowany do aktywnych podlaskich organizacji społecznych. Jego symbolem – widocznym m.in. na statuetkach – są charakterystyczne „żarówki”. Wyrażają one energię społeczną, kreatywność i wolę działania, jakie realizują się w aktywności środowiska pozarządowego.

Inicjatywa Społeczna Roku 2013 Wojewody Podlaskiego

Statuetka Grand Prix

Do konkursu zostało zgłoszonych 50 inicjatyw, które zostały w ubiegłym roku zrealizowane przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w województwie. Były wśród nich festiwale i imprezy kulturalne, wydarzenia sportowe i rekreacyjne, projekty z zakresu polityki społecznej i spraw socjalnych, a także ekologii i ochrony środowiska. Przedsięwzięć rekomendowanych do konkursu jak co roku nie brakowało, w całym regionie jest bowiem zarejestrowanych około trzech tysięcy NGO. Jak wynika z badań, co najmniej jedna trzecia z nich prowadzi regularną działalność. Organizują oni przedsięwzięcia zauważane przez obywateli i doceniane przez administrację publiczną.

Zgodnie z regulaminem Inicjatywy Społecznej Roku kapituła konkursu mogła przyznać nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach tematycznych. Specjalnie dla „Społecznej Koncepcji Węglowej” utworzono dodatkową nagrodę – Grand Prix – nigdy dotąd nie przyznaną przez Wojewodę Podlaskiego. To wyjątkowe wyróżnienie, bowiem w ocenie ekspertów projekt dotyczący Węglowej miał interdyscyplinarny charakter, wielowymiarowy zasięg i szczególne znaczenie dla rozwoju Podlasia. Warto podkreślić, że Społeczną Koncepcję zgłosiło niezależnie od siebie kilka różnych organizacji społecznych. Została ona nominowana w każdej z czterech konkursowych kategorii (polityka społeczna, kultura, sport, ochrona środowiska). W tym sensie Grand Prix sumuje uznanie i sukcesy projektu w różnych obszarach tematycznych.

W imieniu twórców Społecznej Koncepcji statuetkę i pamiątkowy dyplom odebrali Damian Dworakowski i Piotr Jać ze Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie. Organizacja ta – działająca od 2008 r. m.in. w sferach spraw obywatelskich, edukacji, kultury i sportu – zaprojektowała i przeprowadziła proces partycypacyjny, którego efektem było stworzenie koncepcji odzwierciedlającej różnorodne oczekiwania wielu środowisk i grup mieszkańców. Stowarzyszenie pozyskało na ten cel i zrealizowało grant przyznany przez Fundację im. Stefana Batorego w programie „Demokracja w Działaniu”.

W warsztatach partycypacyjnych wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców, ponad tysiąc osób konsultowało projekt Społecznej Koncepcji, a ponad cztery tysiące oddały swój głos w plebiscycie na budżet obywatelski. Dotyczący Węglowej wniosek do białostockiego Budżetu Obywatelskiego 2014 również został złożony przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie. Jego członkowie nadzorują obecnie wdrażanie budżetu oraz realizację całej Społecznej Koncepcji.

Informacje o gali zostały opublikowane m.in. przez:

– „Polskie Radio Białystok”: Rozstrzygnięcie „Inicjatywy Społecznej Roku”

– „Gazeta Wyborcza: Białystok”: Inicjatywa społeczna roku. Nagrody dla podlaskich społeczników

– „Kurier Poranny”: Inicjatywa Społeczna Roku. Społecznicy docenieni

– „Obiektyw” TVP Białystok: Ciągną do działania

EDIT: Pokłosiem otrzymanej nagrody było zaproszenie na antenę „Polskiego Radia Białystok”. W piątek 2 maja 2014 r. Piotr Jać ze Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie odpowiadał na pytania red. Wojciecha Kujałowicza dotyczące Węglowej, nagrody Wojewody Podlaskiego oraz dalszych działań związanych z budżetem obywatelskim (LINK).