Grupy robocze

Jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Węglowa – społeczna koncepcja” i pierwszym etapem prac w ramach projektu były warsztaty w podgrupach roboczych. Ich celem było zgromadzenie wszelkich informacji, poglądów i oczekiwań dotyczących zagospodarowania terenu powojskowego. Możliwie różnorodnych opinii poszukiwano wśród mieszkańców miasta, w tym osób i instytucji, dla których ten teren jest szczególnie ważny.

Społeczna koncepcja nie powstałaby bez zaangażowania mieszkańców i tych osób, dla których kompleks powojskowy przy ul. Węglowej jest miejscem szczególnym. Dlatego zachęcaliśmy wszystkich do włączenia się w projekt poprzez uczestnictwo w warsztatach. Ostatecznie powstało 5 grup warsztatowych, złożonych z reprezentantów różnych środowisk:

1) prowadzących działalność na Węglówce (np. najemców poszczególnych magazynów),
2) obecnych i potencjalnych odbiorców realizowanej tam działalności (np. korzystających z muzeum, skateparku czy Transgranicznego Centrum Kultury – Węglowa),
3) mieszkańców Białegostoku, zwłaszcza okolicznych osiedli (os. Wygoda i os. Sienkiewicza),
4) przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów (każdego, kto na Węglowej chce zrealizować swój pomysł),
5) ekspertów – specjalistów ds. przestrzeni, architektury i zabytków (w tym radnych i urzędników).

Każda z grup liczyła kilkanaście osób i spotkała się 4 razy. Celem było wypracowanie wizji zagospodarowania Węglówki wewnątrz każdego z ww. środowisk. Praca była prowadzona w oparciu o metody aktywne, angażujące uczestników, stwarzając przestrzeń do budowania wizji Węglówki jako ważnego miejsca na mapie Białegostoku. Pomogły w tym również narzędzia takie jak praca na makietach oraz w oparciu o trójwymiarowe wizualizacje terenu.

 

Terminy i miejsca spotkań partycypacyjnych

 

GRUPA UŻYTKOWNIKÓW WĘGLOWEJ:

 • Spotkanie I – środa 22 maja 2013 r., godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10
 • Spotkanie II – środa 29 maja 2013 r., godz. 18:00-21:00, Magazyn nr 10
 • Spotkanie III – niedziela 9 czerwca 2013 r., godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10

GRUPA ODBIORCÓW DZIAŁAŃ:

 • Spotkanie I – niedziela 19 maja 2013 r., godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”
 • Spotkanie II – niedziela 26 maja 2013 r., godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”
 • Spotkanie III – sobota 8 czerwca 2013 r., godz. 10:00-13:00, „Spółdzielnia”

GRUPA MIESZKAŃCÓW:

 • Spotkanie I – wtorek 21 maja 2013 r., godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10
 • Spotkanie II – wtorek 28 maja 2013 r., godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10
 • Spotkanie III – wtorek 4 czerwca 2013 r., godz. 17:00-20:00, Magazyn nr 10

GRUPA PRZEDSIĘBIORCÓW:

 • Spotkanie I – piątek 24 maja 2013 r., godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”
 • Spotkanie II – środa 12 czerwca 2013 r., godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”
 • Spotkanie III – piątek 14 czerwca 2013 r., godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

V. GRUPA EKSPERTÓW:

 • Spotkanie I – sobota 25 maja 2013 r., godz. 10:00-13:00, „Spółdzielnia”
 • Spotkanie II – sobota 8 czerwca 2013 r., godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”
 • Spotkanie III – wtorek 11 czerwca 2013 r., godz. 17:00-20:00, „Spółdzielnia”

 

Lokalizacje spotkań

 

– Kawiarnio-Księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8:
http://goo.gl/maps/Xz6G5

– Magazyn nr 10 (Transgraniczne Centrum Kultury, szczyt budynku od skateparku), ul. Węglowa 8:
http://goo.gl/maps/4p36h

 

Jak wyglądały spotkania?

 

Realizowane w grupach rozmowy na temat Społecznej Koncepcji polegały na spotkaniach członków grup warsztatowych. W kameralnym, kilkunastoosobowym gronie uczestnicy projektu wymieniali się pomysłami i uwagami dotyczącymi terenu przy ul. Węglowej. Spotkania trwały około 3 godzin zegarowych, często nieco dłużej (180-200 minut).

W trakcie warsztatów została wykorzystana makieta terenu w skali 1:500 (specjalnie zbudowana na potrzeby projektu), dawna makieta wykorzystywana w ramach konkursu na Wyspę Kulturalną Węglowa w 2006 r. oraz wizualizacje 3D. W miarę warsztatów makietę przebudowano (dodając m.in. granice nieruchomości i ogrodzenia terenu), a na wizualizacje naniesiono zmiany proponowane na terenie przy ul. Węglowej.

 

Jak można było się przyłączyć?

 

1. Można było dołączyć do grupy, przychodząc na jej spotkanie.

2. Można było wypełnić formularz internetowy: http://tnij.org/weglowa-warsztaty

3. Można było przesłać e-mail ze swoimi danymi na adres: kontakt@weglowa.org

4. Można było skontaktować się z biurem projektu lub odwiedzić nas osobiście.