Końcowy (?) odbiór robót na Węglowej – 16.07.2015

Czas na końcowy odbiór robót zrealizowanych w ramach „I etapu Społecznej Koncepcji Węglowej”. W najbliższy czwartek, 16 lipca 2015 r., ma nastąpić oficjalny odbiór robót. Będzie to drugie podejście do odbioru – pierwsze (29 czerwca 2015 r.) zakończyło się zgłoszeniem listy uwag i zastrzeżeń, które w ostatnich dniach były wprowadzane przez wykonawcę.

Ponownie wspólnie z urzędnikami sprawdzimy, jak zrealizowano inwestycję, na którą w białostockim Budżecie Obywatelskim przeznaczono w 2014 r. kwotę 3,83 mln zł. Spotkanie to jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych – każdy może przedstawić zastrzeżenia lub propozycje poprawek. Można też sprawdzić, czy uwagi zgłoszone 29 czerwca zostały wprowadzone.

Zapraszamy na godz. 13:30 na teren powojskowy przy ul. Węglowej. Początek spotkania przy nowych placach zabaw od strony budynku nr 18.

Totem WĘGLOWA

Znak rozpoznawczy terenu ustawiony przy ul. Węglowej w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014.
Fot. Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie (CC-BY-SA 3.0 PL)

=== WIĘCEJ INFORMACJI ===

Odbierane obiekty:
– wielofunkcyjne boisko sportowe (m.in. do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki, tenisa),
– dwa boiska do siatkówki plażowej
– boisko do badmintona,
– dwa place zabaw (dla dzieci w różnym wieku),
– siłownia zewnętrzna
– teren do street workoutu,
– „zielony” parking i nowe nawierzchnie dróg,
– stoliki szachowe i stół do tenisa stołowego,
– ławki, nowe oświetlenie i obiekty małej architektury,
– dirt park (plenerowy obiekt dla BMX),
– miejsca na grilla, tereny zielone i rekreacyjne,
– monitoring i bezprzewodowy Internet.

W czasie oficjalnego odbioru będzie weryfikowany stan robót i ich zgodność z wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Zajmie się tym zespół złożony z urzędników i mieszkańców. Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane, przede wszystkim uczestników projektu „Węglowa – Społeczna Koncepcja”.

Wspólnie zdecydujemy, czy i na jakich zasadach inwestycja będzie odebrana od wykonawcy oraz jakie ewentualne usterki zostaną mu zgłoszone do poprawy. Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku sporządzi protokół, w którym znajdą się wszystkie uwagi zgłoszone w czasie spaceru po terenie.

Odbiór robót poprzedza otwarcie terenu dla białostoczan. Inwestor będzie weryfikował, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją opracowaną w 2013 r. przez mieszkańców. Następnie sprawdzi zgodność z programem funkcjonalno-użytkowym z 2014 r. oraz projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Dokumentacja z odbioru będzie podstawą do otwarcia gotowej inwestycji dla mieszkańców.

Oficjalne otwarcie zrewitalizowanej Węglowej jest wstępnie planowane na drugą połowę lipca. Najpierw muszą zakończyć się procedury urzędowe, warunkujące legalne, bezpieczne i przyjazne użytkownikom wykorzystywanie terenu powojskowego.