Konsultacje społeczne Białostockiego Roweru Miejskiego

Do końca lipca – a zatem do wczoraj – można było przesyłać uwagi, opinie i komentarze dotyczące projektu pierwszego etapu tworzenia systemu Białostockiego Roweru Miejskiego. Ponieważ w trakcie spotkań i warsztatów partycypacyjnych zorganizowanych w ramach naszego projektu białostoczanie poświęcili wiele uwagi kwestii dostępności komunikacyjnej, postanowiliśmy podsumować tę część rozmów o Węglowej i przedłożyć władzom gminy propozycję utworzenia na tym terenie jednej ze stacji rowerowych.

Nasze stanowisko można sprowadzić do pięciu głównych argumentów:

– najbliższa projektowana stacja (nr 4, u zbiegu Sienkiewicza i Ryskiej) znajduje się ponad kilometr od bramy Węglowej i wymaga przebycia niezbyt wartościowej przestrzeni (m.in. tunelu pod linią kolejową i główną miejską arterią), co jest odległością mało atrakcyjną dla pieszych chcących dotrzeć na teren powojskowy;

– z punktu widzenia osób chcących dotrzeć na Węglową znacznie atrakcyjniejsza jest wciąż komunikacja miejska, ponieważ izochrony dojścia na najbliższe przystanki wynoszą 600-800 m, co wprawdzie jest odległością znaczną – ale niemal o połowę mniejszą od izochrony najbliższej projektowanej stacji rowerowej;

– rocznie z Węglowej korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób, wśród których jest wielu zainteresowanych aktywnością fizyczną (pracownicy tamtejszych przedsiębiorstw, osoby trenujące sztuki walki, baloniarstwo, nurkowanie, skatepark, parkour, turbogolf), dla których stacja rowerowa jest naturalną i atrakcyjną inwestycją, zwiększającą dostępność tego terenu;

– plany władz samorządowych obejmują utworzenie na Węglowej nowych placówek, których program ma być atrakcyjny dla możliwie wielu grup mieszkańców (m.in. Muzeum Pamięci Sybiru), a z tej przyczyny budowa stacji roweru miejskiego już teraz byłaby naturalną formą promowania tej lokalizacji wśród białostoczan;

– stacja roweru miejskiego może być nie tylko rozwiązaniem dla mieszkańców innych części miasta, którzy chcą dotrzeć na Węglową, ale poprzez ogólną poprawę dostępności komunikacyjnej tej części os. Wygoda może również animować lokalną społeczność.

Szczegóły w poniższym piśmie: