Badanie społeczne

Po zakończeniu obu założonych w projekcie cykli prac warsztatowych zespół przystąpił do redagowania gotowego opracowania, zawierającego koncepcję zagospodarowania przestrzennego. Wyniki procesu partycypacji, w którym wzięło udział około 80 osób, przedstawiono także do zaopiniowania białostoczanom. Miało to na celu poznanie opinii szerszego środowiska, obejmującego osoby, które z różnych przyczyn nie miały okazji wziąć udziału w warsztatach.

Pomiędzy 29 lipca a 8 września 2013 r. odbyło się badanie społeczne w formie internetowej ankiety (CAWI), w którym wzięły udział 1002 osoby. Oto jego wyniki:

 

Opinie białostoczan o terenie powojskowym

 

Wcześniej w ramach projektu przeprowadzono badanie społeczne, którego celem było poznanie poglądów białostoczan na temat terenu powojskowego. Zrealizowano je metodami jakościowymi w formie dwóch zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) oraz 15 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). Wyniki badania zostały opracowane i zamieszczone w publikacji Węglowa. Biała księga:

Odpowiedz

Możesz używać następujących atrybutów oraz wyrażeń kodu HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>