Ocena formalna wniosków do miejskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.

Znamy już listy projektów zakwalifikowanych i odrzuconych przy formalnej weryfikacji wniosków do miejskiego budżetu obywatelskiego na 2014 r. Specjalna komisja Urzędu Miejskiego w Białymstoku wybrała 51 ze 186 zgłoszonych projektów. Wśród nich znalazł się pomysł naszego autorstwa – pierwszy etap kompleksowej rewitalizacji terenu powojskowego przy ul. Węglowej.

Przypomnijmy, że mieszkańcy Białegostoku mogli składać propozycje inwestycji, które ich zdaniem w 2014 r. powinna zrealizować gmina Białystok. Do dyspozycji było 10 mln zł, możliwe do przeznaczenia na zadania samorządu lokalnego. W formie papierowej i elektronicznej do 20 września zgłoszono 186 przedsięwzięć.

Przez ostatnie dni formularze były poddawane ocenie formalnej. Urzędnicy sprawdzali, czy projekty mogą być zrealizowane przez gminę – np. czy przewidziano je na gruntach komunalnych, czy jest to inwestycja realizująca jakąś lokalną potrzebę, jak wygląda ewentualna potrzeba finansowania jej w kolejnych latach.

Przez takie sito przeszło 51 różnorodnych projektów (szczegóły), a więc mniej więcej co czwarty (27%).

Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie realizujące projekt „Węglowa – społeczna koncepcja” przedstawiło swoją inicjatywę: pierwszy etap rewitalizacji terenu powojskowego, o wartości 3,8 mln zł. Został on zarejestrowany przez urzędników jako „projekt nr 57” i pomyślnie przeszedł ocenę formalną.

Przypomnijmy nasz wniosek:

Projekt znalazł się na liście 51 zakwalifikowanych inicjatyw, które urzędnicy usystematyzowali w 6 kategoriach:

 • infrastruktura – 19 projektów na kwotę 13.475.400 zł,
 • sport – 16 projektów na kwotę 16.480.074 zł,
 • rekreacja – 10 projektów na kwotę 8.415.989 zł,
 • zwierzęta – 3 projekty na kwotę 843.683 zł,
 • remont budynków – 2 projekty na kwotę 1.370.000 zł,
 • kultura – 1 projekt na kwotę 180.000 zł.

Od najbliższego poniedziałku (7 października) rozpocznie się głosowanie na zweryfikowane projekty. Będzie ono polegało na wskazaniu od 1 do 5 z nich. Będzie mógł wziąć w nim udział każdy mieszkaniec Białegostoku posiadający czynne prawo wyborcze.

Oznacza to, że prawa głosu nie będą miały osoby zameldowane poza miastem (np. pracujący tu mieszkańcy gmin ościennych, studenci spoza Białegostoku). Głosowanie, które będzie możliwe na papierowych kartach do głosowania oraz przez internet, potrwa do piątku 25 października 2013 r.

Ogromnie cieszy nas pozytywna ocena formalna zgłoszonej inicjatywy. Cieszy również to, że nie byliśmy jedynymi wnioskodawcami, którzy pomyślnie zaproponowali białostoczanom inwestycje na terenie powojskowym. Ocenę formalną przeszedł bowiem także wniosek Stowarzyszenia Parkour Białystok, dotyczący utworzenia na Węglowej centrum sportów miejskich (projekt nr 145).

Szczęścia zabrakło innym wnioskodawcom, którzy na terenie powojskowym przy ul. Węglowej proponowali kolejne inwestycje wpisujące się w realizację społecznej koncepcji zagospodarowania. Nie przeszły weryfikacji m.in. projekty Centrum Kultury „Wygoda” (projekt nr 176) oraz białostockiej sieci siłowni na świeżym powietrzu (projekt nr 41).

Już teraz zapraszamy do zagłosowania na naszą inicjatywę (projekt nr 57). Przypominamy, że obejmuje ona:

 1. Uporządkowanie terenu powojskowego – wycenione na 871 000 zł
 2. Stworzenie ogólnodostępnych terenów sportowo-rekreacyjnych – 1 510 000 zł
 3. Oznakowanie wejść, organizację ruchu, naprawę ogrodzenia – 204 600 zł
 4. Instalację oświetlenia i monitoringu terenu, zlecenie ochrony – wycenione na 283 600 zł
 5. Wyposażenie terenu w ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny itp. – 162 000 zł
 6. Opracowanie dokumentacji technicznej umożliwiającej wyposażenie budynków i terenu w media (prąd, kanalizację deszczową i sanitarną, wodę, CO, sieci teletechniczne) – wycenione na 33 000 zł
 7. Budowę przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe od strony ul. Poleskiej – 46 000 zł

Wkrótce opublikujemy wskazówki dotyczące głosowania i kontaktu z nami. Nasz wniosek i projekt rewitalizacji Węglowej będzie dyskutowany w trakcie III Kongresu Ruchów Miejskich, który już za tydzień rozpocznie się w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że dzięki Waszemu zaangażowaniu społeczna koncepcja zostanie sfinansowana przez białostocki samorząd w ramach budżetu obywatelskiego. Wszystko po to, aby już wiosną Węglowa zaczęła się zmieniać z korzyścią dla wszystkich białostoczan.