Powstaje regulamin konkursu na realizację Budżetu Obywatelskiego na Węglowej

W mijającym tygodniu odbyły się kolejne robocze spotkania z wnioskodawcami projektów białostockiego Budżetu Obywatelskiego, dotyczących Węglowej. Pierwsze z nich zorganizowano w poniedziałek (10.02), drugie w czwartek (13.02), oba w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. Przedstawiciele władz samorządowych spotkali się z członkami Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie (społeczna koncepcja Węglowej – etap I) i Stowarzyszenia Parkour Białystok (centrum sportów miejskich). Były to pierwsze spotkania „trójstronne”, w których jednocześnie brali udział obaj wnioskodawcy.

Tematem rozmów była praktyczna strona wykonywania obu inwestycji zaplanowanych na terenie powojskowym. Jako formułę wyłonienia szczegółowych koncepcji realizacyjnych wytypowano konkurs, który rozpocząłby się z początkiem marca 2014 r. i zakończył z końcem tego miesiąca lub na początku kwietnia. Do końca kwietnia założono etap upublicznienia nadesłanych prac, okres na konsultacje społeczne oraz czas na podjęcie decyzji przez sąd konkursowy.

Taki ramowy kalendarz pozwoliłby na rozpoczęcie prac z udziałem zwycięzców konkursu nad dokumentacją wykonawczą od początku maja – z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń i zgód, w tym pozwolenia na budowę, do końca lipca 2014 r. Inwestycje powstałyby na Węglowej latem i jesienią, przy czym z uwagi na znacznie mniejszą skalę działań, realizacja centrum sportów miejskich zakończyłaby się najwcześniej, niezależnie od pozostałych prac założonych w społecznej koncepcji. Opracowywane założenia spotkały się z pozytywnym przyjęciem przez oba zainteresowane środowiska społeczne, rozmowy przebiegały w konstruktywnej atmosferze.

W trakcie spotkań zaprezentowano i poddano dyskusji społeczną koncepcję zagospodarowania przestrzennego, omówiono opracowane mapy, model terenu i wizualizacje 3D. Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie przekazało Zarządowi Mienia Komunalnego dokumenty i opracowania sporządzone w ramach ubiegłorocznych prac nad koncepcją, w tym główne materiały w wersji elektronicznej. Z kolei przedstawiciele Stowarzyszenia Parkour Białystok przekazali ZMK informacje dotyczące centrum sportów miejskich, w tym koncepcje poszczególnych obiektów i przeszkód, wchodzących w skład parkour parku planowanego na Węglowej.

Najbliższe działania roboczego zespołu złożonego z przedstawicieli Zarządu Mienia Komunalnego będą związane z opracowaniem regulaminu konkursowego oraz niezbędnych informacji i załączników. Podstawą prac będą urzędowe materiały geodezyjne i kartograficzne, wyniki prowadzonej obecnie inwentaryzacji terenu powojskowego, a także propozycje postanowień dokumentacji konkursowej sugerowane przez wnioskodawców obu projektów. Równocześnie zostaną omówione metody upubliczniania efektów prowadzonych prac, w tym utworzenia w serwisie internetowym ZMK specjalnego serwisu, dedykowanego budżetowi obywatelskiemu na Węglowej.

Kolejne spotkanie dotyczące zagospodarowania Węglowej jest planowane na najbliższy wtorek (18.02).