Prezentacja Postulatów projektu Węglowa – Społeczna Koncepcja na Podlaskim Forum Gospodarczym

W trakcie posiedzenia Podlaskiego Forum Gospodarczego, które odbyło się 3 września 2013 o godzinie 18.00 w siedzibie Izby Przemysłowo- Handlowej, członkowie zespołu projektowego zaprezentowali projekt postulatów, będący wynikiem prac warsztatowych w ramach projektu Węglowa – Społeczna Koncepcja.

Podlaskie Forum Gospodarcze jest inicjatywą konsolidującą organizacje gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców z terenu województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy reprezentujący związki pracodawców.

W trakcie prezentacji został zaprezentowany cały projekt Węglowa – Społeczna Koncepcja, wraz z jego przebiegiem i postulatami opracowanymi przez uczestników warsztatów.

Szczególna uwaga poświęcona została możliwości wpisania inwestycji wynikających z postulatów projektu, do nowego źródła finansowania inwestycji w perspektywie finansowej 2014-2020 – Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej. Jest to specjalna pula pieniędzy wydzielona z Regionalnego Programu Operacyjnego skierowana na wsparcie obszaru funkcjonalnego, którego miasto Białystok stanowi rdzeń.

Kolejnym punktem spotkania, była rozmowa o możliwości współpracy międzysektorowej – pomiędzy organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, przy realizacji wspólnych działań na rzecz naszego regionu.