Projekt zmian (3D)

Zapraszamy do zapoznania się z projektem zmian na Węglowej, które zaproponowali uczestnicy inicjatywy „Węglowa – społeczna koncepcja”. Pod każdym zdjęciem znajduje się krótki opis istniejącej i przyszłej zabudowy oraz przykładowych nowych form zagospodarowania.

Mapę terenu można obejrzeć TUTAJ. Wizualizacje 3D prezentujące stan istniejący można obejrzeć TUTAJ.

Rozwiązania zaprezentowane na wizualizacjach mają charakter przykładowy i są zarysem docelowych. Opierają się na omówionych w trakcie projektu funkcjach terenu i formach zagospodarowania. Konkretne projekty boisk, placów zabaw oraz innych obiektów pojawią się na etapie realizacji społecznej koncepcji.

 

Projekt zmian - wizualizacja nr 12

Rys. 1. Węglowa z lotu ptaka. U góry ul. Wasilkowska oraz projektowane Muzeum Pamięci Sybiru (w najwęższej części terenu). Po lewej u góry os. Wygoda, po prawej u góry os. Sienkiewicza oraz tory kolejowe (brązowe) i ul. Poleska. Poniżej Muzeum Pamięci Sybiru planowany park i teren koncertowy wraz z zapleczem. Po prawej ewentualny ekran akustyczny od strony ul. Poleskiej. Poniżej główna część budynków magazynowych (magazyny nr 9, 10, 11, 30, 23 i 12). U dołu projektowane parkingi (za magazynami nr 34 i 18), tereny sportowe, rekreacyjne i place zabaw dla dzieci. Po prawej u dołu projektowany ogród botaniczny pod sferycznymi zadaszeniami. Numeracja budynków pochodzi z czasów stacjonowania jednostki wojskowej.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 11

Rys. 2. Węglowa od strony ul. Sienkiewicza. Na pierwszym planie po lewej węzeł ul. Poleskiej i ul. Sienkiewicza oraz północno-wschodni skraj os. Sienkiewicza. U dołu po prawej teren Muzeum Pamięci Sybiru, w tym dwa budynki (istniejący magazyn nr 5 oraz nowy, projektowany pawilon muzealny) oraz pociąg stanowiący część planowanej ekspozycji. Powyżej wśród drzew projektowana plenerowa ekspozycja sprzętu wojskowego oraz parking obsługujący muzeum. W głębi po lewej projektowany teren koncertowy wraz z przykładową sceną i strefą gastronomiczną oraz po prawej teren zielony („park cichy”, pełniący też funkcję ochrony akustycznej os. Wygoda). Po lewej u góry od strony ul. Poleskiej i torów kolejowych ewentualny ekran akustyczny wraz z orientacyjną lokalizacją ewentualnych budynków zaplecza sportowego i koncertowego oraz przykładowa kładka nad torami. U góry kadru zachodnia część kompleksu powojskowego, w tym m.in. planowane tereny sportowo-rekreacyjne i parkingi.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 10

Rys. 3. Węglowa od strony ul. Wasilkowskiej. Na pierwszym planie początek ul. Węglowej oraz teren Muzeum Pamięci Sybiru wraz z dwoma budynkami: istniejącym magazynem nr 5 (u dołu) oraz nowym, projektowanym pawilonem muzealnym (z tyłu). Od strony ul. Poleskiej widoczne pojedyncze torowisko wraz z przykładowym pociągiem stanowiącym planowany element ekspozycji oraz oczko wodne. Powyżej od strony ul. Węglowej parkingi Muzeum oraz planowany teren zielony („park cichy”, pełniący też funkcję ochrony akustycznej os. Wygoda). Za projektowanym parkiem magazyny nr 9 i 10 oraz wjazd do zachodniej części terenu. W centrum kadru projektowany teren koncertowy wraz z przykładową sceną oraz strefą gastronomiczną, po lewej ewentualna kładka z ul. Poleskiej oraz ekran akustyczny od strony torów kolejowych i os. Sienkiewicza. U góry kadru zachodnia część kompleksu powojskowego, w tym m.in. planowane tereny sportowo-rekreacyjne i parkingi.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 9

Rys. 4. Zachodnia część Węglowej od strony elektrociepłowni. U dołu istniejące ogrodzenie od strony zachodniej (granica z fabryką mebli) i projektowany parking. Po lewej istniejący zjazd na tyły magazynu nr 34, prowadzący do projektowanego parkingu. W centrum kadru siłownia zewnętrzna i teren rekreacyjny obok magazynu nr 18. Po prawej przykładowe boiska (do koszykówki, siatkówki i badmintona) za magazynem nr 18 oraz fragment dojazdu do projektowanego parkingu. U góry kadru po lewej magazyn nr 11, w centrum istniejący teren rowerowy (dirt park) wraz z istniejącym zbiornikiem przeciwpożarowym oraz magazyn nr 23. Widoczne szczyty magazynów nr 30 i 24. W prawym górnym rogu kadru fragment magazynu nr 12.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 8

Rys. 5. Zachodnia część Węglowej od strony linii kolejowej. Po lewej u dołu projektowany parking w rejonie zachodniego ogrodzenia terenu (zbieg granic działek elektrociepłowni i fabryki mebli). U dołu kadru dojazd do parkingu oraz tereny sportowe (przykładowe boiska) za magazynem nr 18. Po prawej u dołu przykładowy plac zabaw dla dzieci (możliwy do zlokalizowania przy innym rozwiązaniu dojazdu do projektowanego parkingu). W centrum kadru przykładowe place zabaw i boiska obok magazynu nr 34, po drugiej stronie drogi wewnętrznej istniejący, piaszczysty teren rowerowy (dirt park). Po prawej magazyn nr 23 i fragment magazynu nr 12. U góry kadru po lewej projektowany parking za magazynem nr 34 (od strony terenu fabryki mebli). W centrum u góry magazyny nr 9, 10 i 11. Po prawej u góry magazyn nr 30 wraz z projektowaną plenerową ekspozycją sprzętu wojskowego, projektowany park linowy i tereny sportowo-rekreacyjne (do kalisteniki, street workoutu itp.) oraz ewentualny ekran akustyczny od strony torów kolejowych i ul. Poleskiej, wraz z przykładowym budynkiem zaplecza sportowego.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 7

Rys. 6. Środkowa część terenu od strony linii kolejowej. U dołu po lewej magazyn nr 14 wraz z przykładowymi obiektami małej architektury (ławki itp.). U dołu projektowany plac zabaw dla starszych dzieci oraz teren sportowy (do kalisteniki, street workoutu itp.). Po prawej stronie kadru łuk ul. Poleskiej i torów kolejowych oraz ewentualny ekran akustyczny wraz z przykładową lokalizacją ewentualnego budynku zaplecza sportowego. Wśród drzew projektowany park linowy. Powyżej projektowany teren koncertowy wraz z przykładową strefą gastronomiczną i przykładową sceną oraz ewentualnym budynkiem zaplecza koncertowego, stanowiącym część bariery akustycznej od strony torów kolejowych i ul. Poleskiej. Po lewej stronie kadru magazyny nr 9, 10 i 11 oraz magazyn nr 30 wraz z projektowaną plenerową ekspozycją sprzętu wojskowego. Powyżej teren zielony („park cichy”, pełniący też funkcję ochrony akustycznej os. Wygoda) oraz teren Muzeum Pamięci Sybiru, obejmujący miejsca parkingowe, projektowaną plenerową ekspozycję sprzętu wojskowego (od strony torów kolejowych i ul. Poleskiej) oraz dwa budynki: istniejący magazyn nr 5 oraz projektowany nowy pawilon muzealny. U góry kadru ul. Węglowa i południowy skraj os. Wygoda.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 6

Rys. 7. Zachodnia i środkowa część Węglowej z lotu ptaka. U dołu od lewej: istniejące ogrodzenie terenu od strony elektrociepłowni, projektowany parking za magazynem nr 18, projektowane tereny sportowe za magazynem nr 18, sferyczny ogród botaniczny za magazynem nr 12. Powyżej od lewej: projektowany parking za magazynem nr 34, projektowany teren sportowo-rekreacyjny pomiędzy magazynami nr 34 i nr 18, teren rowerowy w centrum kompleksu (dirt park), magazyny nr 23 i 12 oraz projektowany parking pomiędzy magazynem nr 12 a terenem kolejowym. Po prawej stronie kadru: w centrum ewentualny ekran akustyczny z dwoma przykładowymi budynkami zaplecza (sportowego i koncertowego), wśród drzew projektowany park linowy, obok teren sportowy (do kalisteniki, street workoutu itp.). W centrum kadru magazyny nr 11 i 30 oraz projektowana plenerowa ekspozycja sprzętu wojskowego. Po prawej u góry projektowany teren koncertowy wraz z przykładową sceną oraz projektowaną strefą gastronomiczną na istniejącej betonowej rampie rozładunkowej. Powyżej projektowany teren zielony („park cichy”, pełniący też funkcję ochrony akustycznej os. Wygoda) oraz teren Muzeum Pamięci Sybiru, obejmujący miejsca parkingowe, projektowaną plenerową ekspozycję sprzętu wojskowego (od strony torów kolejowych i ul. Poleskiej) oraz dwa budynki: istniejący magazyn nr 5 oraz projektowany nowy pawilon muzealny.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 5

Rys. 8. Centralna i zachodnia część Węglowej od strony os. Sienkiewicza. Po lewej fragment projektowanych sfer ogrodu botanicznego w południowo-zachodnim skraju terenu. Obok magazyn nr 12 z projektowanym od strony torów kolejowych parkingiem. Powyżej magazyny nr 23 i 18 otoczone istniejącym terenem rowerowym (dirt park) i projektowanymi terenami sportowo-rekreacyjnymi. Pomiędzy magazynami nr 18 i 34 projektowany teren sportowy (przykładowy kort tenisowy) oraz place zabaw dla dzieci. U góry kadru za magazynem nr 18 projektowany parking oraz istniejące ogrodzenie terenu od strony elektrociepłowni. W centrum kadru u dołu ewentualny ekran akustyczny od strony torów kolejowych, za nim wśród drzew projektowany park linowy i tereny sportowe (do kalisteniki, street workoutu itp.). Powyżej magazyn nr 30 wraz z projektowaną plenerową ekspozycją pojazdów wojskowych. Po prawej stronie kadru u dołu projektowana przykładowa kładka nad torami i ekranem akustycznym, za nią projektowany teren koncertowy wraz z przykładową strefą gastronomiczną (na istniejącej, betonowej rampie rozładunkowej). Powyżej fragment projektowanego terenu zielonego („park cichy”, pełniący też funkcję ochrony akustycznej os. Wygoda) oraz magazyny nr 9 i 10.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 4

Rys. 9. Centralna część terenu i Muzeum Pamięci Sybiru od strony os. Sienkiewicza. Po lewej magazyny nr 9 i 10, poniżej projektowany plac koncertowy i ewentualny ekran akustyczny od strony torów kolejowych i przykładowa kładka nad torami od strony ul. Poleskiej. W centralnej części kadru przykładowa scena na terenie koncertowym, powyżej projektowany „park cichy” (teren zielony pełniący też funkcję ochrony akustycznej os. Wygoda). Po prawej teren Muzeum Pamięci Sybiru, obejmujący plenerową ekspozycję sprzętu wojskowego (u dołu, od strony torów kolejowych), parkingi (u góry, od strony ul. Węglowej) oraz dwa budynki Muzeum. Jeden z nich to nowy, projektowany pawilon, nad nim istniejący magazyn nr 5. U dołu kadru łuk ul. Poleskiej i północny skraj os. Sienkiewicza, u góry ul. Węglowa i południowy skraj os. Wygoda.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 3

Rys. 10. Centralna część terenu od strony ul. Węglowej i os. Wygoda. Po lewej stronie projektowane parkingi Muzeum Pamięci Sybiru. Powyżej (wśród drzew) planowana lokalizacja plenerowej ekspozycji sprzętu wojskowego. W lewym górnym skraju kadru fragment projektowanego budynku Muzeum. W centrum kadru projektowany „park cichy” (teren zielony pełniący też funkcję ochrony akustycznej os. Wygoda). Po prawej stronie oczko wodne, będące przykładową adaptacją zbiornika przeciwpożarowego. U góry projektowany teren koncertowy z przykładową sceną, a nad nią ewentualna kładka (jeden z wariantów), ekran akustyczny i przykładowe lokalizacje niewielkich budynków zaplecza sportowego i koncertowego. Po prawej u góry przykładowa strefa gastronomiczna na istniejącej betonowej rampie rozładunkowej.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 2

Rys. 11. Zachodnia część terenu od strony fabryki mebli i elektrociepłowni. Po lewej u dołu magazyn nr 34 (skatepark i muzeum motoryzacji), powyżej magazyn nr 11. Po lewej u góry szczyt magazynu nr 30 oraz plac zabaw pomiędzy magazynami nr 12 i 14. U dołu kadru parking za magazynem nr 34 i północno-zachodnie ogrodzenie terenu. W centralnej części kadru od dołu: plac zabaw dla starszych i dla młodszych dzieci, kort tenisowy (przykładowy obiekt sportowy) oraz po drugiej stronie drogi wewnętrznej teren rowerowy (dirt park). U góry magazyny nr 23 i 12 oraz złożony z półsfer ogród botaniczny. Po prawej od góry: magazyn nr 18 i tereny sportowo-rekreacyjne, siłownia zewnętrzna, parking oraz zachodnia granica terenu.

.

Projekt zmian - wizualizacja nr 1

Rys. 12. Centralna część terenu od strony ul. Węglowej, widok z lotu ptaka. Po lewej stronie projektowane parkingi Muzeum Pamięci Sybiru. Powyżej (wśród drzew) planowana lokalizacja plenerowej ekspozycji sprzętu wojskowego. W centrum kadru projektowany „park cichy” (teren zielony pełniący też funkcję ochrony akustycznej os. Wygoda). U góry projektowany teren koncertowy z przykładową sceną, a nad nią ewentualna kładka (jeden z wariantów), ekran akustyczny i przykładowe lokalizacje niewielkich budynków zaplecza sportowego i koncertowego. Po prawej u góry przykładowa strefa gastronomiczna na istniejącej betonowej rampie rozładunkowej. W prawym górnym skraju kadru magazyny nr 9, 10 i 11.

11 comments to Projekt zmian (3D)

 • koneser  mówi:

  Przecierz jest dwa miliardy lepszych miejsc na zrealizowanie takiej koncepcji, po co niszczyć klimatyczne miejsce które zawdzięcza swoja popularnosc właśnie dla klimatu. Przecież jak by ludzie chcieli siedziec pod muzeum to by siedzieli pod muzeum wojska albo innym. Kort tenisowy to kolejny genialny pomysł, całe dwie do czterech osób może się zabawić. Boisko do kosza i placyk do outworking’u i 10 razy wiecej ludzi ma rozrywkę na wieczór.

 • admin  mówi:

  Dziękujemy za uwagi 🙂 Odpowiadając na nie, warto wyjaśnić kontekst naszego projektu. Założeniem inicjatywy jest stworzenie kompleksowej i możliwej do realizacji, konkretnej wizji przyszłości Węglowej oczekiwanej przez mieszkańców Białegostoku. W zgodnej opinii uczestników naszych warsztatów teren ten obecnie nie jest bezpieczny i wymaga wielu zmian, które poprawią jego dostępność, atrakcyjność i użyteczność na skalę miasta oraz regionu. Białostoczanie biorący udział w projekcie proponowali, aby teren uporządkować, poprawić dostępność komunikacyjną, wprowadzić tereny sportowo-rekreacyjne, rozwiązać kwestię miejsc parkingowych itp. Wizualizacje prezentują kierunek tych zmian.

  Decyzja o lokalizacji Muzeum Pamięci Sybiru poprzedzała nasz projekt – jest to inwestycja planowana na Węglowej od kilku lat. Z kolei kort tenisowy jest przykładową formą zagospodarowania terenów sportowych. To czy na terenie jednostki wojskowej powstanie kort czy może boisko do koszykówki (albo piłki nożnej, badmintona czy siatkówki) pozostaje decyzją przyszłego inwestora. Na wizualizacjach zaprezentowaliśmy różne obiekty – także korty – m.in. po to aby możliwie czytelnie zilustrować skalę dostępnej przestrzeni. Taki sam przykładowy charakter ma np. zadaszona scena, która na wizualizacjach pojawiła się na terenie koncertowym.

 • sąsiad  mówi:

  Dla niegramotnych dzikie miejsce, najlepiej niesprzątane, to klimat idealny.

 • kierowca  mówi:

  Podoba Mi się popracowałbym jednak nad komunikacją do strony ul. Poleskiej (jakiś przejazd przez tory)

 • Maxtmus  mówi:

  Wielki szacunek dla tych, którzy to wymyślili. Ja osobiście wolałbym aby cześć sportowo/koncertowa była nieco bardziej wyraźnie oddzielona od części muzealnej. (np. poprzez alejkę połączoną z większym przejściem bądź przejazdem od strony Poleskiej aż do os. Wygoda).

 • Polskie Stowarzyszenie Ochrony Jeży NASZE JEŻE  mówi:

  Koncepcja przedstawia typowe bezmyślne naśladowanie domorosłych „zagospodarowywaczy terenów”! Ta typowość, to zagospodarowanie każdego cm kwadratowego terenu, bo to wspaniale nadaje się na wizualizację – szczególnie z lotu ptaka – jakby ludzie byli ptakami. Pokażcie wizualizację z wysokości głowy człowieka. Z góry wystarczy plan ogólny.
  Koncepcja ta nie ma w sobie żadnej oryginalności i widać, że jest zrobiona „na siłę”. Poza tym, miejssce na koncerty i zabawy obok muzem Sybiraków, to kpina z historii i kompletna bezmyślność autorów. To tak, jakbyście zaproponowali miejsce na koncerty i zabawy obok obozu zagłady. Muzem Pamięci Sybiru wymaga ciszy, skupienia i refleksji nad losami tysięcy zamęczonych tylko dlatego, że byli Polakami!

  A może by tak stworzyć coś oryginalnego, a nie sztampowego? Coś, czego jeszcze nie wymyślono na świecie?
  Dlaczego Białystok nie może być pionierem i być na ustach świata?

  Proponujemy, by na tym terenie stworzyć pierwszy na świecie Azyl Jeżowy! Jeże są objęte ochroną ścisłą wymagając a ochrony czynnej. Giną masowo pod kołami aut, od środków ochrony roślin, w wyniku inwestycji budowlanych i drogowych oraz w wyniku powodzi i podtopień. W tym tempie za kilka lat jeże będą tylko wypchane w muzeach!
  Stwórzmy na tym terenie miejsce życia jeży. Wykorzystajmy halę jako salę edukacyjną dla szkół, stwórzmy Ośrodek Rehabilitacji Jeży, gdzie będą pracować i praktykować lekarze weterynarii, studenci Uniwersytetu z wydziałó biologii i ochrony środowiska, niechaj tu będą ścieżki edukacyjne dla społeczeństwa, niechaj będą sale projekcyjne, tablice z ekranami i filmami, stwórzmy boksy i kojce dla jeży chorych i rannych, ratujmy tam jeże, ogrodźmy teren wkopmonowanym estetycznym ogrodzeniem i niechaj tam żyją swobodnie jeże zdrowe i uratowane. Jeże wymagają ciszy i spokoju, więc teren będzie doskonale komponować z Muzem Sybiraków. Zachowajmy zieleń tę najbardziej dziką i zachwaszczoną. Nie pozwólmy, by betonowano i asfaltowano każdy skrawek ziemi!

  Zaznaczam, że w Czechach, Niemczech oraz Szwajcarii są państwowe Instytuty Jeża! Czemu nie możemy stworzyć podobnego w Polsce i to w Białymstoku? O tym będzie głośno! Obecnie we Wrocławiu jest budowane pierwsze w Polsce Afrykarium-Oceanarium, o którym zabębnią wszystkie media w przyszłum roku – będzie sensacja! Zróbmy Azyl Jeżowy, o którym będzie jeszcze głośniej, a przynajmniej skorzystają jeże! Spełnijmy zapisy ustawy o ochronie przyrody i ratujmy jeże! W takim miejscu, nie tylko jeże się zadomowią, ale i wiele gatunków ptaków, płazów i owadów.

  Gdyby idea Azylu Jeżowego zainteresowała władze miasta, jesteśmy gotowi od zaraz współpracować.

 • Pixel  mówi:

  wszystko pięknie tylko trochę na siłę w mojej opinii, przydałoby się całoroczne miejsce na koncerty , może hala z miejscem do paintball”a , w sumie dobra zabawa przez cały rok, kalistenika i street workoutu, świetny pomysł, ale trzeba pamiętać że mieszkamy w takiej a nie innej strefie klimatycznej i przez kilka miesięcy miejsca te będą niewykorzystane , może część pod dachem? tor kartingowy? namiastka F1 w Białymstoku 😉 fajnym (moim zdaniem) pomysłem jest coś w rodzaju centrum Kopernika, na mniejsza skalę oczywiście ,ale do współpracy można by zachęcić politechnikę (zrobili łazik marsjański i pewnie daliby rade zrobić inne fajne dla młodych ludzików rzeczy).
  może hala do treningów mieszanych sztuk walki? miejsce na plenerową galerie(fotografie, rzeźba , instalacje).
  ogólnie stawiałbym na masowość , dostępność, dlatego zamiast kortów tenisowych , boisko do kosza czy kopanej)
  fajnie byłoby zrobić jakąś kafejkę czy knajpkę , ogólnie miejsce powinno być przygotowane do długiego spędzania czasu więc infrastruktura i zaplecze gastronomiczne też byłoby potrzebne.

 • B-stok  mówi:

  Na węglowej powinna powstać wyspa muzeów. Jest już muzeum Moto- retro, będzie muzeum Sybiru, powinno powstać muzeum kolei, ponieważ takiego w wschodniej Polsce nie ma. Powinno tam być centrum muzeów do tego sklepiki z pamiątkami, bary, wesołe miasteczko.

 • Nalewaj  mówi:

  „Proponujemy, by na tym terenie stworzyć pierwszy na świecie Azyl Jeżowy!”

  Hahahaha myślałem, że spadnę z krzesła… ludzie to mają pomysły 😀

 • Kris79  mówi:

  Ogólnie to dobry pomysł z naciskiem na funkcje rekreacyjno – sportowe.
  Tego absolutnie brakuje w mieście i jest to zdecydowanie działanie które ma realny wpływ na „wychowanie” społeczeństwa.
  CO do prezentowanej wizualizacji / koncepcji, zróbcie porządek z komunikacją ! bo mnożenie dojazdów na parkingi serpentynami tylko po to aby było to „estetyczne” wizualnie z lotu ptaka jest dość znanym absurdem projektowym na całym świecie i chyba mija sie z celem.
  Jeżeli teren ma być rekreacyjny to placów betonowych / asfaltowych do tego bym nie zaliczył.
  Klucz to minimalizacja ciągów jezdnych. (min przepisy ppoż). Zapisami w planie wymusiłbym również aby miejsca parkingowe był „zielone”.
  Dodatkowo mniej parkingów wymusza dojazd komunikacją miejską tudzież sposobem ekologicznym, rower czy „z buta”. Bo chyba o to chodzi aby ludzi „ruszyć”.
  Nie szukałbym rozwiązań rodem z ekstremalnie drogich w realizacji parków sportowych z U.S , postawiłbym na prostotę , logiczne rozmieszczenie funkcji i czytelną komunikację.
  Powodzenia

 • Jaro  mówi:

  Zgadzam się z B-stok, winno to być bardziej miejsce klimatyczne tak jest teraz więc muzea, w tej klimatycznej scenerii sprzed lat.

Odpowiedz

Możesz używać następujących atrybutów oraz wyrażeń kodu HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>