RAPORT: Węglowa oczami tysiąca ankietowanych

Projekt „Węglowa – społeczna koncepcja” od początku powstawał jako przedsięwzięcie zorganizowane przez białostoczan, dla białostoczan i z mieszkańcami naszego miasta. W spotkaniach partycypacyjnych i warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób z bardzo różnych środowisk, wiele kolejnych wypowiadało się na stronie internetowej i profilu społecznościowym projektu. O opinie na temat Węglowej zapytaliśmy białostoczan także za pomocą internetowego kwestionariusza. Efekt przeszedł nasze oczekiwania – w trwającej pięć tygodni ankiecie wzięło udział ponad tysiąc osób. Poniżej prezentujemy i omawiamy rezultaty tego badania.

Kliknij, aby przejrzeć raport z badania:

Badanie dotyczyło czterech obszarów problemowych. W pierwszym z nich zapytaliśmy, czy w Waszej ocenie Węglowa jest teraz terenem spełniającym oczekiwania mieszkańców. Chodziło nam zwłaszcza o opinię na temat użyteczności obiektu do prowadzenia imprez kulturalnych i społecznych, spędzania wolnego czasu, uprawiania sportu, dostępności pod względem komunikacyjnym, czytelności oznakowania wewnątrz obiektu oraz infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa.

Z odpowiedzi na tak zadane pytania wyłania się następujący obraz. Obecna forma zagospodarowania terenu najbardziej odpowiada młodzieży, której nie przeszkadza znacząco brak mediów i infrastruktury. Wraz z wiekiem rośnie jednak przekonanie, że tereny kompleksu choć dysponują potencjałem społecznym i kulturalnym, to jednak stan techniczny budynków i brak odpowiedniego zagospodarowania czynią to miejsce nie do końca bezpiecznym i nieskłaniającym do odwiedzania i przebywania.

Drugim obszarem problemowym były inwestycje oczekiwane przez Was na Węglowej. Zadaliśmy pytanie o 19 różnych przedsięwzięć, m.in. o sprzątanie terenu, budowę nowego ogrodzenia, wykonanie uzbrojenia terenu, budowę przejścia przez tory kolejowe, realizację terenów sportowo-rekreacyjnych czy wytyczenie miejsc parkingowych i organizację ruchu na terenie obiektu. Poprosiliśmy również, abyście ocenili te inwestycje jako potrzebne w pierwszej kolejności, potrzebne w dalszej przyszłości lub Waszym zdaniem niepotrzebne.

Tak skonstruowane pytanie pozwoliło nam zebrać wiele użytecznych informacji o Waszych oczekiwaniach. Dowiedzieliśmy się m.in., że z punktu widzenia respondentów najbardziej istotne do realizacji inwestycje to:
– wyposażenie budynków i terenu kompleksu w media (prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna, ciepła woda, CO, sieci teletechniczne),
– stworzenie zaplecza sanitarnego dla osób odwiedzających kompleks,
– utworzenie placu koncertowego umożliwiającego organizację imprez miejskich dla około 12-15 tys. osób.
Na tej podstawie powstał nasz wniosek do Budżetu Obywatelskiego Miasta Białystok na 2014 r.

Dwa ostatnie pytania dotyczyły sposobu finansowania zmian na Węglowej oraz zmiany prawa miejscowego w celu lepszej ochrony wartości społecznych i kulturalnych tego terenu. Niemalże cała badana społeczność (92%) uznała, że inwestycje dokonywane na terenie kompleksu przy Węglowej powinny być realizowane w oparciu o Budżet Obywatelski Miasta Białystok. Znacząca większość respondentów (62%) jest zdania, że w celu ochrony społecznych funkcji Węglowej należy dokonać zmiany obowiązującego tutaj planu miejscowego.