Społeczna Koncepcja na Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP

Obywatelski pomysł na zagospodarowanie Węglowej mieliśmy okazję wielokrotnie prezentować w różnych miejscach na Podlasiu, a także poza naszym regionem. Są jednak okazje do opowiedzenia o działaniach obywatelskich, które można uznać za szczególnie prestiżowe. Zaliczamy do nich Witrynę Obywatelską prowadzoną w ramach oficjalnego serwisu internetowego naszej głowy państwa. W ostatnich dniach znalazła się na niej Społeczna Koncepcja Węglowej.

Kliknij aby przejść na stronę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/projekt,175.html

Informacje zawarte w Witrynie Obywatelskiej to krótki opis projektu, sześć wizualizacji przyszłego zagospodarowania terenu powojskowego, logo projektu oraz opis dobrych praktyk, zawartych w odrębnym pliku PDF, który należy pobrać i otworzyć poza przeglądarką. W tym obszernym, 12-stronicowym dokumencie zawarliśmy ogólne informacje o naszym przedsięwzięciu, a także charakterystykę tych jego aspektów, które naszym zdaniem zasługują na uznanie za dobre praktyki.