Sport i czas wolny na Węglowej – spotkanie organizacyjne 17.07.2015

Dobiega końca budowa obiektów stanowiących „I etap Społecznej Koncepcji Węglowej”. W najbliższych dniach zostaną otwarte boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne – hektary przestrzeni dostępnej białostoczanom. Jak te obiekty będą wykorzystywane? U kogo będzie można wypożyczyć sprzęt sportowy? Skąd wziąć bramki, słupki czy siatkę do gry? Kto będzie animował wykorzystanie placów zabaw? Siłowni zewnętrznej? Jakie zasady będą obowiązywały w miejscach do grillowania?

O tym wszystkim będziemy decydowali wspólnie. W czasie serii spotkań w Zarządzie Mienia Komunalnego w Białymstoku określimy, kto i na jakich zasadach będzie dbał o obiekt, udostępniał go mieszkańcom, animował. Pierwsze ze spotkań – w piątek 17 czerwca 2015 r. o godz. 14:00. Spotkamy się w sali konferencyjnej ZMK przy ul. Gen. J. Bema 89/1 (II piętro).

Na spotkanie zapraszamy każdego, kto już działa lub chciałby działać na Węglowej. Prowadzić tam swoje zajęcia sportowe lub rekreacyjne, zorganizować rozgrywki wybranej dyscypliny sportu, treningi, zawody lub spotkania. Dajcie znać wszystkim znajomym, przede wszystkim osobom działającym w sporcie, organizacjom pozarządowym, miłośnikom aktywnego spędzania wolnego czasu. Przed nami aktywna, tętniąca sportem i rekreacją Węglowa.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami, albo bezpośrednio z Zarządem Mienia Komunalnego w Białymstoku, który będzie gospodarzem spotkania i który obecnie tworzy zasady wykorzystania Węglowej.