Spotkanie z architektami i urbanistami na Węglowej

Ważnym aspektem społecznej koncepcji jest możliwość jej wdrożenia. Oznacza to, że poszczególne rozwiązania nie tylko powinny odzwierciedlać oczekiwania mieszkańców – trzeba również, aby były zgodne z przepisami, efektywne i niesprzeczne z politykami publicznymi. Dlatego o zaopiniowanie projektu społecznej koncepcji poprosiliśmy różne środowiska eksperckie. Pierwsze ze spotkań – z architektami i urbanistami – odbyło się wczoraj (26.08) w magazynie nr 10 na Węglowej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz organizacji pozarządowych skupiających środowiska eksperckie – stowarzyszeń Białostocka Przestrzeń Publiczna oraz Nasze Bojary. Zespół projektu „Węglowa – społeczna koncepcja” reprezentowało pięć osób: organizatorzy tej inicjatywy oraz studenci architektury i gospodarki przestrzennej odbywający praktyki w Stowarzyszeniu Kreatywne Podlasie. Spotkanie rozpoczęło się o 17:00 i zakończyło około 20:30.

Pierwszą częścią prezentacji założeń społecznej koncepcji był spacer po Węglowej. Wszyscy uczestnicy spotkania mogli przekonać się jak wygląda stan istniejący i jakie są uwarunkowania postulowanych inwestycji i zmian. W trakcie przechadzki po terenie organizatorzy prezentowali społeczną koncepcję, omawiając projektowane funkcje budynków i zmiany zaproponowane w poszczególnych częściach kompleksu. Szczególnie dyskutowane były zmiany ukształtowania terenu, rozwiązania dotyczące parkingów oraz terenu koncertowego.

W drugiej części spotkania organizatorzy pokrótce omówili dotychczasowe działania projektu „Węglowa – społeczna koncepcja” oraz założenia (cele i postulaty) społecznej koncepcji. W trwającej około pół godziny prezentacji szczególnie wiele miejsca poświęcono partycypacyjnemu charakterowi prac oraz prezentacji poszczególnych inwestycji zaproponowanych przez białostoczan. Punktem odniesienia była poniższa mapa (kliknij na obrazku, aby powiększyć do dużego formatu).

 

Węglowa - plan 01

 

Trzecia i najdłuższa – bo niemal dwugodzinna – część spotkania z ekspertami miała formę dyskusji. Organizatorzy odpowiadali na pytania, wyjaśniali kwestie budzące szczególne zainteresowanie oraz zbierali uwagi i zastrzeżenia do projektowanych rozwiązań. Projekt społecznej koncepcji spotkał się ze zgodnym, życzliwym przyjęciem przez architektów i urbanistów. Zaproszeni eksperci przedstawili szereg sugestii i opowiedzieli o swoich zastrzeżeniach. Szczególnie cenne były uwagi dotyczące kontekstu urbanistycznego okolicznych osiedli, układu drogowego w tej części miasta oraz planów inwestycji miejskich na najbliższe lata.

Efektem spotkania jest lista zastrzeżeń i sugestii, które białostoccy eksperci zgłosili wobec projektu społecznej koncepcji, oceniając rozwiązania architektoniczno-urbanistyczne. Uwagi te zostaną wzięte pod uwagę i wprowadzone do projektu. Po zebraniu wszystkich sugestii i zaleceń ze środowisk eksperckich oraz zakończeniu internetowych konsultacji projektu społecznej koncepcji, zostanie on skorygowany i ponownie przedstawiony mieszkańcom Białegostoku do zaopiniowania.