Stan istniejący (3D)

Prezentujemy wizualizacje terenu powojskowego przy ul. Węglowej w różnych ujęciach, w większości z lotu ptaka. Przedstawiony jest aktualny (2013 r.) stan kompleksu.

Pomysły mieszkańców Białegostoku na zmiany na terenie kompleksu przy ul. Węglowej zamieściliśmy na wizualizacjach 3D w sąsiedniej galerii (kliknij aby zobaczyć galerię).