Świadkowie historii Węglowej – poszukiwani!

Szczególną wartością Węglowej są bogate i barwne dzieje jednostki wojskowej, która istniała tutaj od 1934 r. do końca lat 90. Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie prowadzi prace badawcze nad historią tego obiektu. Poszukujemy osób, które przed 2004 r. mieszkały w sąsiedztwie ul. Węglowej bądź pracowały w jednostce i chciałyby podzielić się wspomnieniami dotyczącymi funkcjonowania kompleksu magazynów wojskowych.

W ramach projektu „Węglowa – miejsce z duszą”, na bazie Państwa wspomnień, obserwacji i doświadczeń, powstanie publikacja, która trafi do wszystkich zainteresowanych historią Białegostoku, również do Państwa rąk. Można to zrobić zupełnie anonimowo lub podać imię i nazwisko, które zostanie wymienione w publikacji przy wybranym fragmencie historii.

Publikacja będzie dotyczyła historii kompleksu magazynów wojskowych oraz jednostek, które tutaj stacjonowały. Interesują nas wszystkie informacje związane z życiem codziennym, stacjonowaniem wojska, stykiem pomiędzy cywilną społecznością mieszkańców okolicznego osiedla a personelem mundurowym, pełniącym tutaj służbę. Szczególnie cenne są nie tylko wspomnienia, ale także pamiątki i pozostałości – dokumenty sprzed lat, przepustki, fotografie, przedmioty wykorzystywane przez oficerów i żołnierzy z jednostek ulokowanych przy ul. Węglowej.

Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze wspomnienia zostały nagrane lub spisane i wzbogaciły tym samym archiwum historii mówionej „Węglówki”, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 509 512 638 lub mailowy na adres kontakt@weglowa.org.

Jeśli swoje wspomnienia lub informacje chcecie Państwo przekazać w formie pisemnej, prosimy o wypełnienie ankiety, możliwej do pobrania pod następującym adresem: Ankieta świadka historii (LINK). Prosimy ją wypełnić i przesłać do 7 listopada 2014 r. na podany powyżej adres e-mail, lub w tradycyjnej korespondencji na adres:
Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie
ul. Ludwika Zamenhofa 15
15-435 Białystok

Projekt „Węglowa – miejsce z duszą” jest realizowany przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie na podstawie grantu otrzymanego od Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. W jego ramach powstanie strona internetowa oraz publikacja popularyzatorska, dotyczące historii terenu przy ul. Węglowej w Białymstoku. Będą one uzupełnione wizualizacjami 3D i krótkimi filmami, prezentującymi Węglową w okresie międzywojennym oraz porównującymi ówczesne, pierwotne zagospodarowanie jednostki wojskowej ze stanem obecnym. Projekt zakłada przeprowadzenie kwerendy historycznej w archiwach wojskowych i archiwach lokalnych oraz zebranie wspomnień, relacji i informacji ustnych.

Wszystkie te elementy złożą się na przystępny, przekrojowy obraz losów jednostki wojskowej przy ul. Węglowej, który pozwoli lepiej zrozumieć stan istniejący i przyczynić się do ochrony pamięci o historii terenu.