Sztuki walki na Węglowej – Budżet Obywatelski 2016

Przed kilkoma miesiącami na Węglowej zakończyła się realizacja inwestycji finansowanej z białostockiego budżetu obywatelskiego. Obecnie jest szansa na to, aby podtrzymać dobrą passę kompleksu w zdobywaniu tą drogą środków na rozwój. W rozpoczętym niedawno głosowaniu na Budżet Obywatelski 2016 ponownie pojawił się projekt, który dotyczy modernizacji historycznych magazynów wojskowych. Tym razem wnioskodawcy mają nadzieję na utworzenie Białostockiego Ośrodka Wschodnich Sztuk Walki. Zachęcamy Was do zapoznania się z tą inicjatywą.

Na czym polega projekt?

Inwestycja zakłada przekształcenie historycznego magazynu wojskowego w nowoczesny, całoroczny, interdyscyplinarny ośrodek sportowy. Obiekt miałby być dostępny dla różnych szkół walki i klubów sportowych, a także udostępniany na zawody, zjazdy i inne wydarzenia sportowe o randze lokalnej, krajowej i międzynarodowej. Jego profil nie wyklucza też udostępnienia sal treningowych na potrzeby innych dyscyplin czy wydarzeń miejskich.

Inwestycja obejmuje modernizację około 2000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej na dwóch kondygnacjach – parterze i piętrze. Odpowiada to całej powierzchni magazynu nr 12 lub połowie magazynu nr 10. Ten ostatni został przez wnioskodawców wytypowany jako główna, planowana lokalizacja ośrodka. Prace budowlane miałyby obejmować m.in. budowę przyłączy sieci uzbrojenia terenu, termomodernizację od wewnątrz, prace konserwatorskie i dekoracyjne na elewacjach, wymianę drzwi i okien, budowę nowego wejścia, schodów i rampy, realizację nowych instalacji wewnątrz budynku, a wreszcie kompletne wyposażenie techniczne, sanitarne i sportowe 4-5 sal treningowych z pełnym zapleczem.

Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki - wizualizacja

Przykładowa wizualizacja – widok docelowo odnowionego magazynu nr 10, ujęcie od strony Moto-Retro
(rys. Wnioskodawcy / Facebook.com)

Istotnym elementem idei wnioskodawców jest zachowanie historycznej estetyki magazynu wojskowego, w tym charakterystycznej, ceglanej elewacji i wyjątkowego dla tego kompleksu rytmu betonowej konstrukcji ramowo-szkieletowej. Dzięki temu – co jest zgodne z postulatami zabytkoznawców oraz ze Społeczną Koncepcją Węglowej – modernizacja budynku nastąpiłaby bez szkody dla jego wartości estetycznych, architektonicznych i kulturowych.

Zgodnie z formułą budżetu obywatelskiego przedsięwzięcie zostałoby zrealizowane w roku budżetowym 2016. Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki zostałby zatem otwarty do końca przyszłego roku kalendarzowego. Pamiętajmy też o ewentualnej rezerwie czasowej do 30 czerwca 2017 r., wynikającej z mechanizmu tzw. wydatków niewygasających. Wartość projektu to 1,998 mln zł.

 

Białostocki Ośrodek Wschodnich Sztuk Walki - lokalizacja przy ul. Węglowej

Planowana lokalizacja ośrodka: północno-zachodnia część magazynu nr 10
(rys. Wnioskodawcy / Facebook.com)

Jak można zagłosować?

W tegorocznym plebiscycie można zagłosować na maksymalnie trzy inicjatywy tzw. ogólnomiejskie, spośród 28 zakwalifikowanych do głosowania przez komisję weryfikacyjną. Są to duże projekty, takie jak omawiany tutaj ośrodek sportowy, których wartość sięga nawet 2 mln zł. Ponadto, jeśli na Waszym osiedlu zostały zakwalifikowane projekty lokalne (osiedlowe), możecie wyrazić swoje poparcie również w tej kategorii.

Kartę do głosowania można wypełnić elektronicznie (TUTAJ) lub tradycyjnie, w formie papierowej. Wypełnione karty papierowe można składać do urn w budynkach Urzędu Miejskiego (ul. Słonimska, Branickiego, Lipowa, Świętojańska), a także w mobilnym punkcie konsultacyjnym. Ten ostatni będzie można odnaleźć m.in. w autobusie miejskim, galeriach handlowych oraz sklepach sieci PSS Społem (rozkład tutaj). Głosowanie trwa od soboty 3 października 2015 r. do poniedziałku 19 października 2015 r.

Jak co roku zachęcamy Was do tego, aby wziąć udział w plebiscycie budżetowym i oddać swój głos na inwestycje, które są Wam najbliższe. Tym razem do podziału jest 20 mln zł, z czego aż 11 mln przypada na projekty ogólnomiejskie. Naszym zdaniem głos oddany na Węglową jest wartościowym sposobem, w jaki każdy z nas może przyczynić się do rozwoju tego terenu z korzyścią dla białostoczan – oraz do zachowania historycznych walorów Węglowej.