Węglowa – miejsce do potęgi trzeciej. Społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego. Zobacz publikację!

Oto społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu powojskowego przy ul. Węglowej w Białymstoku:

Węglowa – miejsce do potęgi trzeciej. Społeczna koncepcja zagospodarowania przestrzennego to kompleksowe opracowanie dotyczące przyszłości terenu powojskowego przy ul. Węglowej. Jest rezultatem pierwszego na Podlasiu procesu pogłębionej partycypacji obywatelskiej, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie. Powstała dzięki przeprowadzeniu dwóch cykli warsztatów partycypacyjnych, zorganizowaniu szeregu wydarzeń towarzyszących, zaangażowaniu przeszło 80 białostoczan w ponad 100-godzinny proces prac nad koncepcją oraz zebraniu ponad 1000 opinii mieszkańców w internetowej ankiecie i ponad 4100 głosów białostoczan w plebiscycie na budżet obywatelski.