WIZUALIZACJE: przykładowe tereny zielone i rekreacyjne

Efektem rozmów o Węglowej i prac nad społeczną koncepcją jej zagospodarowania są coraz bardziej konkretne projekty rozwiązań. Uczestnicy spotkań rozmawiają o funkcjach i przeznaczeniu terenu, ale także o poszczególnych inwestycjach, obiektach czy formach przestrzennych. Oto przykładowe wizualizacje, obrazujące efekty prac nad rozplanowaniem terenów sportowo-rekreacyjnych, ale również nad przeznaczeniem magazynów i garaży dawnej jednostki wojskowej.

Proponowane na wizualizacjach zmiany obejmują m.in.:

  1. Utworzenie boisk i terenów rekreacyjnych w zachodniej części terenu powojskowego (wokół muzeum „Moto-Retro” i magazynów sąsiadujących z elektrociepłownią).
  2. Rozbudowę plenerowej przestrzeni do treningów rowerowych, znajdującego się obecnie w centralnej części terenu, pomiędzy magazynami.
  3. Budowę ogrodu botanicznego przekrytego półsferycznymi zadaszeniami, znajdującego się w południowo-zachodnim krańcu terenu, od strony ul. Poleskiej.

 

Wizualizacja nr 2 - 27.06

Rys. 1. Widok od strony zachodniej. Po prawej na pierwszym planie magazyn (obiekt nr 18), za nim kolejny magazyn (obiekt nr 28) i garaż (obiekt nr 30). W centralnej części teren rowerowy z przeszkodami (tzw. dirt park), za nim nieco po lewej magazyn (obiekt nr 11). Po lewej niewielki magazyn (obiekt nr 19) i dwukondygnacyjny garaż (obiekt nr 34).
 

Wizualizacja nr 1 - 27.06

Rys. 2. Widok od strony północnej na zachodnią część terenu. Po prawej u dołu niewielki magazyn (obiekt nr 19), za nim kolejny magazyn (obiekt nr 18), z tyłu projektowany ogród botaniczny przekryty półsferycznymi zadaszeniami. Po lewej teren rekreacyjny obok garażu (obiekt nr 34), w środku teren rowerowy z przeszkodami (dirt park), z tyłu magazyny (obiekty nr 12, 23 i 24).