Wyniki białostockiego budżetu obywatelskiego

Znamy już zwycięzców plebiscytu konsultacyjnego na budżet obywatelski Białegostoku w 2014 r. Miło nam przekazać, że projekt „Społeczna koncepcja Węglowej – etap I” zajął 2. miejsce i z wynikiem 4 187 głosów znalazł się na liście inicjatyw, które w przyszłym roku sfinansują władze stolicy Podlasia. To pierwszy w historii Białegostoku budżet obywatelski na inwestycje. W tej procedurze administracja lokalna zdecydowała o rozdysponowaniu 10 mln zł z budżetu miasta, którego wydatki sięgają 1,5 mld zł. Inwestycje zostaną sfinansowane w samorządowym roku budżetowym 2014.

Budżet obywatelski na 2014 r. był trzymiesięcznym cyklem niewiążących konsultacji społecznych. Mogli w nich wziąć udział białostoccy wyborcy – osoby pełnoletnie, zameldowane na terenie miasta. Do 20 września br. trwał etap składania wniosków; musiały one zawierać opis inwestycji, którą miałyby zrealizować władze Białegostoku. W sumie wpłynęło 189 propozycji, z których 51 zakwalifikowano na etapie oceny dokonywanej przez urzędników. Pomiędzy 7 a 25 października odbywało się głosowanie; wskazywano od jednego do pięciu projektów. Białostoczanie mogli wypełnić papierowe ankiety, które magistrat przyjmował w czterech różnych punktach w śródmieściu, lub zagłosować przez internet. Łącznie oddano 40,5 tys. głosów, w większości w formie elektronicznej (ponad 27,5 tys.). Następnie zostały one przeliczone i zweryfikowane.

Wyniki budżetu obywatelskiego podano do wiadomości na konferencji prasowej Prezydenta Miasta Białegostoku. Spotkanie odbyło się z udziałem radnych Rady Miasta Białegostoku w poniedziałek 4 listopada 2013 r. popołudniu. Białostoczanie spośród 51 projektów wybrali 7 inwestycji, których sumaryczna szacunkowa wartość nieznacznie przekroczyła 10 mln zł. Z ogólnej liczby 40,5 tys. głosów ważne okazało się 32,4 tys. (80%), pozostałe zostały oddane przez osoby nieuprawnione (niepełnoletnie lub niezameldowane w Białymstoku) albo były głosami wielokrotnymi tej samej osoby. Pierwsze miejsce zajął projekt budowy Bulwarów Św. Jana Teologa na osiedlu TBS, poparty przez 5 899 osób (18,1% ważnych głosów).

Zgłoszony przez Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie projekt zatytułowany „Społeczna koncepcja Węglowej – etap I” zajął drugie miejsce w plebiscycie. Poparło go 4 187 mieszkańców Białegostoku (12,89% ważnych głosów, nieco ponad 10% ogółu głosów otrzymanych przez magistrat). Wniosek obejmował inwestycje o wartości kosztorysowej nieznacznie przekraczającej 3,8 mln zł. Znalazły się w nim m.in. uporządkowanie terenu, instalacja ogrodzenia i oświetlenia, wprowadzenie oznakowania, monitoringu i ochrony kompleksu powojskowego, budowa terenów sportowo-rekreacyjnych oraz nowego przejścia przez tory kolejowe.

Pełne wyniki budżetu obywatelskiego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku:
http://www.bialystok.pl/154-szczegoly-aktualnosci/newsid/4431/default.aspx

Wszystkim, którzy zagłosowali na Węglową, bardzo dziękujemy. Dzięki czterem tysiącom białostoczan, którzy zaufali społecznej koncepcji, Węglowa zmieni się na lepsze już w przyszłym roku. To Wasz sukces!

Węglowa wygrała. Dziękujemy!