Wystąpienie prezentujące Społeczną Koncepcję [FILM]

„Węglowa – Społeczna Koncepcja” była pionierskim na Podlasiu projektem, który chętnie prezentowaliśmy wielu środowiskom, korzystając z różnorodnych okazji. Referat dotyczący procesu partycypacyjnego dotyczącego Węglowej został też zaprezentowany na konferencji zorganizowanej przez Fundację „SocLab” w białostockim urzędzie marszałkowskim. Prezentujemy nagranie tego wystąpienia.

Referat był zatytułowany Techniki pogłębionej partycypacji obywatelskiej na przykładzie projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”. Został zaprezentowany podczas konferencji „Partycypacja obywatelska – decyzje bliższe ludziom”, która odbyła się w Białymstoku 22 października 2013 r. Obrady zorganizowano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, w sali wykorzystywanej przez sejmik województwa.

W trakcie konferencji zaprezentowano m.in. prawne uwarunkowania partycypacji społecznej, a także omówiono założenia podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Pozostałe wystąpienia dotyczyły konsultacji społecznych, budżetu obywatelskiego, ruchów miejskich oraz doświadczeń w partycypacji pochodzących z innych państw europejskich. W ostatniej części obrad odbyła się również dyskusja, w której powrócono do wybranych, szczególnie interesujących wątków z poszczególnych referatów.

W imieniu zespołu projektu „Węglowa – Społeczna Koncepcja” wystąpienie wygłosił Piotr Jać. Referat zawierał omówienie zrealizowanych działań, prezentację postulatów społecznej koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie dobrych praktyk z realizacji tej inicjatywy. Uzupełnieniem prelekcji będzie artykuł, który ukaże się w wydawnictwie pokonferencyjnym, opracowywanym przez Fundację „SocLab”.