Zapraszamy na Kawiarenkę Obywatelską, w trakcie której zaprezentujemy projekt Węglowa – Społeczna Koncepcja.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców miasta oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych na kawiarenkę obywatelską. Porozmawiamy m.in. o formach dialogu społecznego między mieszkańcami a samorządem w naszym Mieście, praktykach i mechanizmach konsultacji społecznych, budżecie obywatelskim, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Po raz pierwszy kawiarenka odbędzie się w formie debaty oksfordzkiej. Teza debaty brzmi: „BIAŁYSTOK JEST MIASTEM OBYWATELI”. Za lub przeciw tezie wypowiedzą się zaproszeni Mówcy oraz wszyscy chętni uczestnicy kawiarenki. Każdy będzie mógł wyrazić swoje zdanie w wystąpieniu, odnosząc się do wypowiedzi innych, przedstawiając własne argumenty lub tylko zajmując określone miejsce na sali. Liczymy na żywą i swobodną dyskusję.

W kawiarence weźmie udział Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku

W roli Mówców wystąpią (kolejność alfabetyczna):
– Damian Dworakowski – „Kreatywne Podlasie”, organizator akcji społecznych i projektów m.in. „Węglowa – Społeczna Koncepcja ”;
– Małgorzata Kijak-Olechnicka – Stowarzyszenie „Kobieteria”, Centrum Seniora;
– Wojciech Koronkiewicz – społecznik, animator kultury, dziennikarz;
– Marcin Kruhlej- Fundacja Edukacji i Twórczości, wiceprezes FOPMB;
– Agnieszka Maszkowska – Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SOCLAB.
– Anna Pawłowska – CWOP Białystok, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych;

Marszałkiem debaty będzie Bożena Bednarek – prezeska FOPMB, Stowarzyszenie Szukamy Polski a sekretarzem – Rafał Gawkowski – Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, członek zarządu FOPMB.

Kawiarenka odbędzie się 9 września (poniedziałek) o 17.00 w księgarnio-kawiarni „Spółdzielnia” w Białymstoku, przy ul. Skłodowskiej 8