Zapraszamy na spotkanie z autorami programu funkcjonalno-użytkowego Węglowej (12 maja 2014 r.)

Zapraszamy na spotkanie z urzędnikami i projektantami, którzy pracują nad realizacją pierwszego etapu „Społecznej Koncepcji Węglowej”. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 12 maja 2014 r. w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1; początek o godz. 15:00.

Od kilku tygodni białostockie władze samorządowe we współpracy z biurem projektowym opracowują szczegółową koncepcję zagospodarowania przestrzennego oraz program funkcjonalno-użytkowy. To dokumenty dotyczące terenu dawnej jednostki wojskowej przy ul. Węglowej, objętego wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego 2014.

Koncepcja i program mają ułatwić przeprowadzenie przetargu na realizację inwestycji wybranych w ubiegłym roku przez mieszkańców Białegostoku, którzy stworzyli „Społeczną Koncepcję Węglowej”. Opracowania te dotyczą około 5,5 hektara terenu przy ul. Węglowej – jego głównej części, która wymaga najpoważniejszych i najpilniejszych zmian.

Realizacja pierwszego etapu Społecznej Koncepcji została podzielona na kilka kroków. Pierwszym z nich było przeprowadzenie inwentaryzacji terenu oraz aktualizacja dokumentacji urzędowej. Prace te zakończyły się w kwietniu 2014 r. Inwentaryzacja i aktualizacja usunęły wieloletnie zaszłości, w części pozostałe jeszcze po czasach stacjonowania Wojska Polskiego.

Jako drugi krok służący wdrażaniu Społecznej Koncepcji wybrano opracowanie szczegółowej koncepcji zagospodarowania oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie to na początku kwietnia br. powierzono – wyłonionemu w procedurze zamówień publicznych – przedsiębiorstwu Area Projekt z Gdańska.

Spotkanie 12 maja ma na celu prezentację tworzonych dokumentów i dyskusję nad prowadzonymi pracami. Każdy będzie mógł zapoznać się z opracowanymi materiałami, przedstawić swoją opinię oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub propozycje zmian. W rozmowach udział wezmą przedstawiciele Area Projekt oraz Zarządu Mienia Komunalnego.

Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem Węglowej oraz realizacją tegorocznego budżetu obywatelskiego. Szczególnie zachęcamy wszystkich, którzy w ubiegłym roku brali udział w pracach nad Społeczną Koncepcją. Spotkanie będzie okazją do oceny, w jakim stopniu tworzona obecnie dokumentacja projektowa realizuje społeczne postulaty i oczekiwania, a także do zadawania pytań i zgłaszania sugestii bezpośrednio autorom tych opracowań.