Konsultacje społeczne Białostockiego Roweru Miejskiego – postscriptum

W ostatnich dniach lipca przedstawiliśmy w miejskich konsultacjach społecznych naszą propozycję dotyczącą systemu Białostockiego Roweru Miejskiego. Opierając się na propozycjach białostoczan, wyrażonych w trakcie naszych warsztatów dotyczących przyszłości Węglowej, zaproponowaliśmy aby stacja rowerowa powstała właśnie na terenie powojskowym. Z miłym zaskoczeniem i przyjemnością odebraliśmy odpowiedź władz samorządowych na przedstawione przez nas postulaty mieszkańców.

Stanowisko białostockiego urzędu miejskiego wskazuje wartości, którymi kierowano się przy konstruowaniu sieci Białostockiego Roweru Miejskiego, przyczyny dla których obecnie Węglowa nie została wytypowana jako jedna z 30 stacji, a także zapowiedź że jeśli system się przyjmie, teren powojskowy może być w przyszłości lokalizacją jednej ze stacji.

Ze szczegółami można zapoznać się, czytając całe pismo, które otrzymaliśmy od wiceprezydenta A. Meyera: