Węglowa.org na spotkaniu Prezydenta Białegostoku z mieszkańcami os. Wygoda

W piątek 22 marca 2013 r. Prezydent Białegostoku dr hab. Tadeusz Truskolaski spotkał się z mieszkańcami os. Wygoda, którego częścią jest teren powojskowy przy ul. Węglowej. Spotkanie rozpoczęło się o 18:00 w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Jesiennej i trwało około godziny. Białostoczanie mogli wyrażać swoje opinie i przedstawiać uwagi dotyczące inwestycji w mieście oraz warunków życia mieszkańców osiedla. Wykorzystaliśmy tę okazję, aby zapytać Prezydenta Białegostoku o plany magistratu dotyczące terenu przy ul. Węglowej.

W pierwszej części spotkania Prezydent przedstawił – w formie prezentacji multimedialnej, opatrzonej krótkim komentarzem – podstawowe informacje dotyczące polityki miasta realizowanej na os. Wygoda. Zostały omówione inwestycje zrealizowane w ostatnich latach oraz główne zamierzenia inwestycyjne na najbliższy okres. Prezydent podkreślił, że większość środków ma zostać wykorzystana na przebudowę układu drogowego, m.in. dokończenie kompleksowej modernizacji tzw. Trasy Generalskiej.

Zasadniczą częścią spotkania były pytania mieszkańców. W obu turach, w których pytania były zbierane osobiście przez Prezydenta, przemierzającego z mikrofonem salę gimnastyczną Zespołu Szkół nr 3, zadaliśmy je jako pierwsi.

Nasze pierwsze pytanie wprost nawiązywało do prezentacji multimedialnej:

Panie Prezydencie, chciałbym zapytać o ten ostatni slajd, tzn. o Muzeum Pamięci Sybiru. Jaka jest perspektywa powstania tej jednostki organizacyjnej i jaki wpływ będzie miało to Muzeum na całą okolicę? Jakie będzie rozwiązanie komunikacyjne – czy będzie przebicie do ul. gen. Andersa, czy będzie wiadukt przy ul. Traugutta? Kiedy ono powstanie i jak to będzie wyglądało?

Proszę Państwa, odpowiem tak. W tej chwili jest opracowana koncepcja i projekt przez pracownię arch. Jana Kabaca. Projektem tym zainteresowane jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy mniej więcej szacunki, że będzie to wynosiło około 30 mln zł, ale oczywiście nie będziemy robić tego z własnych środków. W następnym okresie programowania – tutaj trzeba oddać sprawiedliwość – jest wywalczony kwalifikowalny VAT, więc będziemy starali się żeby nie więcej niż 20% dokładać do tych inwestycji. Nas będzie kosztowało to około 7 mln zł, jeśli chodzi o samo Muzeum. Prace będą trwały i ich zakończenie przewidujemy już w następnym okresie programowania. Najprawdopodobniej będzie to realizowane z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, bo taki program ma być, i będziemy starali się to zakończyć w 2016 r.

Jeśli chodzi o zjazdy, to jest to oddzielny projekt, będziemy pracowali nad około 30 mln zł. Zobaczymy czy będzie możliwość zrobienia tych zjazdów przez ul. Traugutta i wiaduktem, więc jeśli się uda to w takich ramach, a jak nie to wówczas jako oddzielny projekt – ale też jest to przewidziane. Natomiast przewidujemy taki wariant, że do tego muzeum będzie się również dojeżdżało pociągiem. I to z dwóch miejsc. Chcemy w ramach projektu zakupić taką lokomotywę, skoro to jest Muzeum Pamięci Sybiru, jaką było się wywożonym na Syberię. Żeby można było poczuć chociaż namiastkę tego, w jakich warunkach się podróżowało.

Drugie pytanie zostało zadane po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania mieszkańców zgłoszone na początku dyskusji. Ponownie zapytaliśmy o teren objęty projektem:

Mam pytanie o kwestię trochę ogólniejszą, jeszcze wracając na słowo magazynów przy ul. Węglowej. Tutaj mieliśmy temat Muzeum Pamięci Sybiru. Wiadomo, że część z tych magazynów udało się zrewitalizować, czy znaleźć użytkowników. Chciałbym zapytać, trochę pod kątem okresu programowania 2014-20, czy miasto ma jakiś szerszy pomysł na ten teren? I może ogólniej – jaką Węglówkę powinniśmy sobie wyobrażać w roku 2020?

Chcemy tam połączyć – jest rodzaj tej wyspy kulturalnej, ale też są pewne funkcje produkcyjne. W zależności od ilości środków będziemy aplikować o te pomysły, które były jeszcze za pana prezydenta Tura, które opracował arch. Kabac. One były bardzo dobre, tylko nic nie zostało z tego zrealizowane, bo nie było odpowiednich środków. Kilka razy gazeta napisała że „fajnie, kulturalna Węglówka”, ale później rozbiliśmy się o to, że stoją za tym grube miliony.

Będziemy przygotowywać sukcesywnie projekty – Muzeum Pamięci Sybiru to jeden z takich projektów. Będzie takie działanie w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia, dotyczące rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele gospodarcze i niegospodarcze. Tam powstało już sporo miejsc pracy – jak pan pamięta – i jeżeli byłoby zainteresowanie przebudową, to jesteśmy na to otwarci, ale też na poszczególne projekty. Na pewno pan inżynier Kabac jest właścicielem tej koncepcji Muzeum Pamięci Sybiru, ale też koncepcji ogólnej i w miarę środków będziemy to realizować.

Spotkanie zostało zarejestrowane, a nagranie zamieszczone w serwisie Youtube. Zachęcamy do zapoznania się:

Relacja ze spotkania (KLIKNIJ)