Węglowa w budżecie obywatelskim Białegostoku na 2014 r.

W natłoku ostatnich wydarzeń kulturalnych na Węglowej nieco bez echa przeszedł upływ terminu na składanie wniosków do białostockiego budżetu obywatelskiego. Mimo to już dzisiaj wiadomo, że pierwsza tego typu procedura cieszyła się w Białymstoku sporym zainteresowaniem. Dość powiedzieć, że złożone wnioski opiewają w sumie na około 320 mln zł, co stanowi jedną piątą rocznego budżetu gminy. My również złożyliśmy wniosek dotyczący – zgodnie z treścią społecznej koncepcji – początkowej fazy kompleksowej rewitalizacji Węglowej. Zapraszamy do przeczytania go w wersji elektronicznej, którą zamieszczamy poniżej. W dalszej części wpisu znajdziecie szczegóły dotyczące budżetu obywatelskiego i naszych propozycji.

Kliknij, aby przeglądać wniosek Stowarzyszenia Kreatywne Podlasie dotyczący projektu „Węglowa – społeczna koncepcja”:

Białostocki budżet obywatelski to pierwsza tego rodzaju inicjatywa dotycząca projektów inwestycyjnych, organizowana przez władze podlaskiej gminy. W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mają do dyspozycji 10 mln zł. Jest to pojedyncza pula, do rozdysponowana na przedsięwzięcia w całym mieście. Innymi słowy, możliwe jest zarówno podzielenie tych środków między różne projekty z kilku dzielnic miasta, jak i wykonanie tylko jednej inwestycji w pojedynczej lokalizacji. Decyzję w tym zakresie podejmą sami białostoczanie, którzy do 20 września mogli do gminy składać swoje wnioski.

Zgodnie z oczekiwaniem władz Białegostoku projekty mogły być zgłaszane przez mieszkańców miasta oraz przez organizacje pozarządowe, które mają tutaj swoją siedzibę. Należało wypełnić specjalny formularz, który następnie można było wysłać w formie elektronicznej lub złożyć w jednym z dwóch biur magistratu. Już w piątek popołudniu, krótko po zakończeniu oficjalnych godzin pracy Urzędu Miejskiego w Białymstoku, wiadomo było że białostoczanie złożyli ponad 160 papierowych formularzy. Dziś wiemy, że w sumie do władz wpłynęło niemal 200 propozycji na kwotę rzędu 320 mln zł. To ponad 20% rocznego budżetu gminy, wynoszącego 1,5 mld zł.

Wniosek złożony przez nas obejmuje siedem działań na łączną kwotę 3,1 mln zł (3,8 mln zł brutto). Teren objęty projektem to działka nr 788/11, czyli największa i najbardziej zaniedbana, zachodnia część terenu powojskowego. Nie składaliśmy wniosku ani na część wschodnią (która jest przewidziana pod Muzeum Pamięci Sybiru), ani na centrum kompleksu (gdzie działa call center oraz Pogotowie Kulturalno Społeczne). Wynika to z przyczyn formalnych oraz ze znacznego zaawansowania prac nad Muzeum Pamięci Sybiru, którego projekt logicznie współgra ze społeczną koncepcją.

Innymi słowy, nasz wniosek dotyczy terenu oznaczonego na czerwono:

Aktualni zarządcy Węglowej (01.06.2013)

Działania objęte wnioskiem to:
1. Uporządkowanie terenu powojskowego, wycięcie dzikiej zieleni, krzaków, sprzątnięcie śmieci, usunięcie starych ogrodzeń wewnątrz terenu – wycenione we wniosku na 871 000 zł (netto)
2. Stworzenie ogólnodostępnych terenów sportowo-rekreacyjnych (w tym boisk, siłowni zewnętrznej) oraz placów zabaw dla dzieci – wycenione na 1 510 000 zł (netto)
3. Oznakowanie wejść na teren, budynków i obiektów, organizacja ruchu wewnątrz kompleksu, naprawa ogrodzenia zewnętrznego – wycenione na 204 600 zł (netto)
4. Instalacja oświetlenia terenu, instalacja monitoringu terenu i zlecenie ochrony wyspecjalizowanemu podmiotowi – wycenione na 283 600 zł (netto)
5. Wyposażenie terenu w obiekty małej architektury – ławki, kosze na śmieci, rzeźby, fontanny itp. – 162 000 zł (netto)
6. Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej umożliwiającej wyposażenie budynków i terenu kompleksu w media (prąd, kanalizacja deszczowa i sanitarna, woda, CO, sieci teletechniczne) – wycenione na 33 000 zł (netto)
7. Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe od strony ul. Poleskiej (w osi ul. Wąskiej) – 46 000 zł (netto)

Szczegółowy kosztorys oraz uzasadnienie poszczególnych działań opisaliśmy we wniosku. Wymienione w nim inwestycje zostały wskazane przez białostoczan jako najbardziej pilne spośród 18 postulatów społecznej koncepcji. Zostały one wskazane w badaniu ankietowym (CAWI), w którym na nasze pytania odpowiedziało ponad tysiąc osób. Jest to pierwszy etap wdrażania koncepcji, który mógłby zapewnić otwarcie „Węglówki” na wiele różnych środowisk i grup mieszkańców. Teren stałby się bardziej bezpieczny, przyjazny dla użytkowników, pojawiłyby się nowe formy spędzania czasu wolnego.

Co z wnioskiem stanie się dalej? To zależy od Was. Zachęcamy do trzymania kciuków za ocenę formalną naszego formularza i już teraz zapraszamy do głosowania na tę propozycję. O szczegółach będziemy Was na bieżąco informowali – tutaj na stronie internetowej projektu oraz na jego facebookowym profilu. A już wkrótce opublikujemy raport z badania ankietowego, przeprowadzonego na użytek naszego projektu.

Harmonogram pozostałych etapów konsultacji społecznych BO 2014:
1) 23 września – 04 października 2013 r.: weryfikacja propozycji pod względem formalno-prawnym i merytorycznym, opracowanie listy zweryfikowanych projektów, spotkania z mieszkańcami
2) 7 października – 25 października 2013 r.: głosowanie nad zgłoszonymi projektami
3) do 8 listopada 2013 r.: ogłoszenie wyników konsultacji